Automatski ososigurač tipa TDS

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

TDS-1B-1 Automatski osigurač, ručica u boji, 1-polni,B karakteristika 1A, 6kA 13,52 HRK 16,90 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-1B-6 Automatski osigurač, ručica u boji, 1-polni,B karakteristika 6A, 6kA 13,52 HRK 16,90 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-1B-40 Automatski osigurač, ručica u boji, 1-polni,B karakteristika 40A, 6kA 13,52 HRK 16,90 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-1B-50 Automatski osigurač, ručica u boji, 1-polni,B karakteristika 50A, 6kA 14,88 HRK 18,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-1 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 1A, 6kA 27,05 HRK 33,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-2 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 2A, 6kA 27,05 HRK 33,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-4 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 4A, 6kA 32,46 HRK 40,58 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-6 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 6A, 6kA 27,05 HRK 33,81 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-16 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 16A, 6kA 27,05 HRK 33,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-20 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 20A, 6kA 27,05 HRK 33,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-25 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 25A, 6kA 27,05 HRK 33,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-32 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 32A, 6kA 27,05 HRK 33,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-40 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 40A, 6kA 27,05 HRK 33,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-50 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 50A, 6kA 32,46 HRK 40,58 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-63 Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 63A, 6kA 32,46 HRK 40,58 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-1 Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 1A, 6kA 32,46 HRK 40,58 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-2 Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 2A, 6kA 32,46 HRK 40,58 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-4 Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 4A, 6kA 32,46 HRK 40,58 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-10 Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 10A, 6kA 32,46 HRK 40,58 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-16 Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 16A, 6kA 32,46 HRK 40,58 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA