Automatski osigurač tipa TDM

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA


TDM-1B-6 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 6A, 10kA 26,57 HRK 33,21 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-1B-10 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 10A, 10kA 26,57 HRK 33,21 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-1B-16 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 16A, 10kA 26,57 HRK 33,21 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-1B-20 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 20A, 10kA 26,57 HRK 33,21 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-1B-25 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 25A, 10kA 26,57 HRK 33,21 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-1B-32 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 32A, 10kA 29,07 HRK 36,34 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-1B-40 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 40A, 10kA 29,07 HRK 36,34 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-2B-10 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 10A, 10kA 53,13 HRK 66,41 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-2B-16 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 16A, 10kA 53,13 HRK 66,41 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-3B-4 Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 4A, 10kA 87,72 HRK 109,65 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-3B-6 Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 6A, 10kA 79,70 HRK 99,63 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-3B-10 Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 10A, 10kA 79,70 HRK 99,63 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-3B-16 Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 16A, 10kA 79,70 HRK 99,63 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-3B-20 Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 20A, 10kA 79,70 HRK 99,63 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-3B-32 Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 32A, 10kA 87,72 HRK 109,65 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-3B-40 Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 40A, 10kA 87,72 HRK 109,65 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-3B-63 Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 63A, 10kA 92,73 HRK 115,91 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-2C-2 Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 2A, 10kA 58,65 HRK 73,31 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-2C-10 Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 10A, 10kA 53,13 HRK 66,41 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDM-2C-16 Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 16A, 10kA 53,13 HRK 66,41 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA