Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

NAZIVNI NAPON (V)

NAZIVNA STRUJA (A)

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE