Kontakt

Radno vrijeme:
Ponedeljak-petak: 8-16 sati

Služba za kupce:
+385-42-204-241

Telefax:
+385-42-204-244
 
Sjedište:
Varaždin, Optujska 85
 
 
Poštanska adresa:
42000 Varaždin, Optujska 85
 
OIB: 87528263661
 

Tracon Varaždin d.o.o.
Sjedište: 42000 Varaždin, Optujska 85
MBS: 070062450
OIB: 87528263661
transakcijski račun otvoren kod RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. 2484008-1101545796
e-mail: tracon@tracon.hr
 
Email:
tracon@tracon.hr;
nabava@tracon.hr