Relej za zaštitu od smanjenja napona u 1-fazi
TFKV-03
Zaštitni relej, od podnapona u 1-faznom sustavu 230V AC, 140-200V/240V AC, 5A/250V AC
Neto36,596  EUR
Bruto45,745  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta električnog priključka
vijčani
Moguć jednofazni podnapon
Da
Moguć trofazni podnapon
Ne
Moguć jednofazni nadnapon
Da
Moguć trofazni nadnapon
Ne