DC automatski osigurači za istosmjerne mreže
DC-1C-6
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 1P, 6A, 220VDC 6A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
39 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-10
Automatski osigurač za istosmj el. mreže, 1P,10A,220VDC 10A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-13
Automatski osigurač za istosmj el. mreže , 1P, 13A, 220VDC 13A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-16
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 1P,16A, 220VDC 16A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-20
Automatski osigurač za istosmj el. mreže, 1P, 20A, 220VDC 20A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-25
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 1P, 25A, 220VDC 25A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-32
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 1P, 32A, 220VDC 32A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-40
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 1P, 40A, 220VDC 40A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-50
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 1P,50A, 220VDC 50A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-63
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 1P, 63A, 220VDC 63A, 220V DC
Neto16,687  EUR
Bruto20,859  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
250  V
DC-2C-6
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 2P,6A, 440VDC 6A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-10
Automatski osigurač za istosmjel.mreže, 2P, 10A, 440VDC 10A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-13
Automatski osigurač za istosmjel.mreže, 2P, 13A, 440VDC 13A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-16
Automatski osigurač za istosmjel.mreže, 2P, 16A, 440VDC 16A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-20
Automatski osigurač za istosmjel.mreže, 2P, 20A, 440VDC 20A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-25
Automatski osigurač za istosmjel.mreže, 2P,25A, 440VDC 25A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-32
Automatski osigurač za istosmjel.mreže, 2P, 32A, 440VDC 32A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-40
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 2P, 40A, 440VDC 40A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-50
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 2P, 50A, 440VDC 50A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-63
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 2P, 63A, 440VDC 63A, 440V DC
Neto33,374  EUR
Bruto41,718  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
500  V
DC-3C-6
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P,6A, 660VDC 6A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-10
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P, 10A, 660VDC 10A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-13
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P, 13A, 660VDC 13A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-16
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P, 16A, 660VDC 16A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-20
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P, 20A, 660VDC 20A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-25
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P,25A, 660VDC 25A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-32
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P, 32A, 660VDC 32A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-40
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P, 40A, 660VDC 40A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-50
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P, 50A, 660VDC 50A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-63
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 3P, 63A, 660VDC 63A, 660V DC
Neto50,062  EUR
Bruto62,578  EUR
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
750  V
DC-4C-6
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P,6A, 880VDC 6A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-10
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P, 10A, 880VDC 10A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-13
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P, 13A, 880VDC 13A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-16
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P, 16A, 880VDC 16A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-20
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P, 20A, 880VDC 20A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-25
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P,25A, 880VDC 25A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-32
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P, 32A, 880VDC 32A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-40
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P, 40A, 880VDC 40A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-50
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P, 50A, 880VDC 50A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-63
Automatski osigurač za istosmj el.mreže, 4P, 63A, 880VDC 63A, 880V DC
Neto66,749  EUR
Bruto83,436  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
1.000  V