Industrijske teretne sklopke

NAZIVNA STRUJA (A)

NAZIVNA SNAGA (kW)

BROJ POLOVA

STUPANJ ZAŠTITE