Oznaka za vodiče

J020 Oznaka za vodiče (brojka 0) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,24 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J021 Oznaka za vodiče (brojka 1) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,24 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J022 Oznaka za vodiče (brojka 2) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,23 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J023 Oznaka za vodiče (brojka 3) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,23 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J024 Oznaka za vodiče (brojka 4) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,23 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J025 Oznaka za vodiče (brojka 5) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,24 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J026 Oznaka za vodiče (brojka 6) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,23 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J027 Oznaka za vodiče (brojka 7) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,23 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J028 Oznaka za vodiče (brojka 8) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,23 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J029 Oznaka za vodiče (brojka 9) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,23 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J02- Oznaka za vodiče (znak --) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,24 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J02+ Oznaka za vodiče (znak +) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,24 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J02GND Oznaka za vodiče (znak ? ) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,24 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J02X Oznaka za vodiče (slovo X) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,24 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J02Y Oznaka za vodiče (slovo Y) 0,2-1,5mm2 0,19 HRK 0,24 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J150 Oznaka za vodiče (brojka 0) 1,5-4mm2 0,20 HRK 0,25 HRK
Više od 2500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J151 Oznaka za vodiče (brojka 1) 1,5-4mm2 0,20 HRK 0,25 HRK
Više od 5000 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J152 Oznaka za vodiče (brojka 2) 1,5-4mm2 0,20 HRK 0,25 HRK
Više od 2500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J153 Oznaka za vodiče (brojka 3) 1,5-4mm2 0,20 HRK 0,25 HRK
Više od 2500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6
J154 Oznaka za vodiče (brojka 4) 1,5-4mm2 0,20 HRK 0,25 HRK
Više od 2500 kom. u skladištu
Materijal
PA6.6