1-fazni regulator (za 7 ili 12 kondenzatorskih baterija)