Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke na metalnoj osnovi

NAZIVNI NAPON (V)

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE