Zaštitni releji NARV
NARV1
Relej za nadzor napona u 1 fazi AC/DC 110-240V, U> U< = 65-260V, t=0,1-10s
Neto30,648  EUR
(230,92  HRK)
Bruto38,310  EUR
(288,65  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Moguć jednofazni podnapon
Da
Moguć trofazni podnapon
Ne
Moguć jednofazni nadnapon
Da
Moguć trofazni nadnapon
Ne
Moguća jednofazna histereza
Da
Novi proizvod
NARVSN
Relej za nadzor napona u 3F, zaslon AC 230V L-N, U>,< 70-400V, 2CO 8AVAC (AC1)
Neto42,500  EUR
(320,22  HRK)
Bruto53,125  EUR
(400,27  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Moguć jednofazni podnapon
Ne
Moguć trofazni podnapon
Da
Moguć jednofazni nadnapon
Ne
Moguć trofazni nadnapon
Da
Moguća jednofazna histereza
Ne
Novi proizvod
NARVN
Relej za nadzor napona u 3F AC 230V L-N, U>,< ,= +/-2-20%, t=0,1-10s, Asymm 8%
Neto25,340  EUR
(190,92  HRK)
Bruto31,675  EUR
(238,66  HRK)
95 kom. u skladištu
Moguć jednofazni podnapon
Ne
Moguć trofazni podnapon
Da
Moguć jednofazni nadnapon
Ne
Moguć trofazni nadnapon
Da
Moguća jednofazna histereza
Ne
NARV
Relej za nadzor napona u 3 faze AC 220-460V, U> U< = +/-2-20%, t=0,1-10s, Asymm 8%
Neto27,197  EUR
(204,92  HRK)
Bruto33,996  EUR
(256,14  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Moguć jednofazni podnapon
Ne
Moguć trofazni podnapon
Da
Moguć jednofazni nadnapon
Ne
Moguć trofazni nadnapon
Da
Moguća jednofazna histereza
Ne