Priključna naprava

NAZIVNI NAPON (V)

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

STUPANJ ZAŠTITE

TIP