Stezni komplet sa zatvaračem za popravak kabela (servisna manšeta)

UNUTARNJI PROMJER PRIJE STEZANJA (mm)

UNUTARNJI PROMJER POSLIJE SLOBODNOG STEZANJA (mm)

ZSJR50/05
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×6-4×25mm2 L=500 mm, D=50/15mm
Neto 98,26 HRK
Bruto 122,83 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
50 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
15 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR50/1
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×6-4×25mm2 L=1000 mm, D=50/15mm
Neto 230,46 HRK
Bruto 288,08 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
50 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
15 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR50/15
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×6-4×25mm2 L=1500 mm, D=50/15mm
Neto 343,32 HRK
Bruto 429,15 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
50 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
15 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR75/05
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×35-4×120mm2 L=500 mm, D=75/22mm
Neto 116,84 HRK
Bruto 146,05 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
75 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
22 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR75/1
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×35-4×120mm2 L=1000 mm, D=75/22mm
Neto 233,54 HRK
Bruto 291,93 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
75 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
22 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR75/22
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×35-4×120mm2 L=1500 mm, D=75/22mm
Neto 364,90 HRK
Bruto 456,13 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
75 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
22 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR146/05
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×150-4×240mm2 L=500 mm, D=146/38mm
Neto 184,37 HRK
Bruto 230,46 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
146 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
38 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR146/1
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×150-4×240mm2 L=1000 mm, D=146/38mm
Neto 435,32 HRK
Bruto 544,15 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
146 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
38 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR146/38
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×150-4×240mm2 L=1500 mm, D=146/38mm
Neto 673,87 HRK
Bruto 842,34 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
146 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
38 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR180/05
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×185-4×300mm2 L=500 mm, D=180/50mm
Neto 267,93 HRK
Bruto 334,91 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
180 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
50 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR180/1
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×185-4×300mm2 L=1000 mm, D=180/50mm
Neto 533,70 HRK
Bruto 667,13 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
180 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
50 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR180/15
Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×185-4×300mm2 L=1500 mm, D=180/50mm
Neto 826,84 HRK
Bruto 1.033,55 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
180 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
50 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm