Stezni komplet sa zatvaračem za popravak kabela (servisna manšeta)

UNUTARNJI PROMJER PRIJE STEZANJA (mm)

UNUTARNJI PROMJER POSLIJE SLOBODNOG STEZANJA (mm)

ZSJR50/05 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×6-4×25mm2 L=500 mm, D=50/15mm 96,33 HRK 120,41 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
50 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
15 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR50/1 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×6-4×25mm2 L=1000 mm, D=50/15mm 225,94 HRK 282,43 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
50 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
15 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR50/15 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×6-4×25mm2 L=1500 mm, D=50/15mm 336,59 HRK 420,74 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
50 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
15 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR75/05 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×35-4×120mm2 L=500 mm, D=75/22mm 114,55 HRK 143,19 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
75 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
22 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR75/1 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×35-4×120mm2 L=1000 mm, D=75/22mm 228,96 HRK 286,20 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
75 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
22 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR75/22 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×35-4×120mm2 L=1500 mm, D=75/22mm 357,75 HRK 447,18 HRK
U dolasku: 2019.08.30
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
75 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
22 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR146/05 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×150-4×240mm2 L=500 mm, D=146/38mm 180,76 HRK 225,94 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
146 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
38 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR146/1 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×150-4×240mm2 L=1000 mm, D=146/38mm 426,78 HRK 533,48 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
146 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
38 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR146/38 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×150-4×240mm2 L=1500 mm, D=146/38mm 660,66 HRK 825,82 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
146 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
38 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR180/05 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×185-4×300mm2 L=500 mm, D=180/50mm 262,68 HRK 328,35 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
180 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
50 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR180/1 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×185-4×300mm2 L=1000 mm, D=180/50mm 523,24 HRK 654,05 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
180 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
50 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm
ZSJR180/15 Stezna cijev sa zatvaračem, sa smolom 4×185-4×300mm2 L=1500 mm, D=180/50mm 810,63 HRK 1.013,28 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Boja
crna
Unutarnji promjer prije stezanja
180 mm
Unutarnji promjer poslije slobodnog stezanja
50 mm
Električna čvrstoća
14 kV/mm