Četverokraki završetak
VE3512
Završetak za 4-žilne kabele, sa smolom 4×6-4×25mm2, (4×13,5/4mm+1×35/14mm)
Neto 42,69 HRK
(5,666 EUR)
Bruto 53,36 HRK
(7,082 EUR)
Više od 1000 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
38 mm
Promjer stapke poslije stezanja
15 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
95,3 mm
Osnovni promjer žile
14 mm
Stegnuti promjer žile
3,5 mm
VE3512C
Završetak za 4-žilni kabel, sa smolom 4×6-4×25mm2
Neto 34,25 HRK
(4,546 EUR)
Bruto 42,81 HRK
(5,682 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
42 mm
Promjer stapke poslije stezanja
15 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
103 mm
Osnovni promjer žile
13 mm
Stegnuti promjer žile
5 mm
VE4021
Završetak za 4-žilne kabele, sa smolom 4×35-4×50mm2, (4×24,5/7mm+1×58/21mm)
Neto 72,15 HRK
(9,576 EUR)
Bruto 90,19 HRK
(11,970 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
55 mm
Promjer stapke poslije stezanja
21 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
95,3 mm
Osnovni promjer žile
20 mm
Stegnuti promjer žile
7 mm
VE4021C
Završetak za 4-žilni kabel, sa smolom 4×35-4×50mm2
Neto 58,71 HRK
(7,792 EUR)
Bruto 73,39 HRK
(9,740 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
52 mm
Promjer stapke poslije stezanja
20 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
95,3 mm
Osnovni promjer žile
19 mm
Stegnuti promjer žile
5,5 mm
VE5527
Završetak za 4-žilne kabele, sa smolom 4×70-4×120mm2, (4×24,5/7mm+1×70/24,5mm)
Neto 81,56 HRK
(10,825 EUR)
Bruto 101,95 HRK
(13,531 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
70 mm
Promjer stapke poslije stezanja
26 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
185 mm
Osnovni promjer žile
26 mm
Stegnuti promjer žile
8 mm
VE5527C
Završetak za 4-žilni kabel, sa smolom 4×70-4×120mm2
Neto 59,54 HRK
(7,902 EUR)
Bruto 74,43 HRK
(9,878 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
74 mm
Promjer stapke poslije stezanja
25 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
177 mm
Osnovni promjer žile
27 mm
Stegnuti promjer žile
8 mm
VE8035
Završetak za 4-žilne kabele, sa smolom 4×120-4×240mm2, (4×34/12,5mm+1×85/39mm)
Neto 130,91 HRK
(17,374 EUR)
Bruto 163,64 HRK
(21,718 EUR)
Više od 1000 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
90 mm
Promjer stapke poslije stezanja
37 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
210 mm
Osnovni promjer žile
35 mm
Stegnuti promjer žile
15 mm
VE8035C
Završetak za 4-žilni kabel, sa smolom 4×120-4×240mm2
Neto 98,79 HRK
(13,111 EUR)
Bruto 123,49 HRK
(16,389 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
85 mm
Promjer stapke poslije stezanja
35 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
185 mm
Osnovni promjer žile
33 mm
Stegnuti promjer žile
10,5 mm
VE10045
Završetak za 4-žilne kabele, sa smolom 4×150-4×300mm2, (4×38/12mm+1×102/47mm)
Neto 153,97 HRK
(20,435 EUR)
Bruto 192,46 HRK
(25,544 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
102 mm
Promjer stapke poslije stezanja
47 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
195 mm
Osnovni promjer žile
38 mm
Stegnuti promjer žile
13 mm
VE12550
Završetak za 4-žilne kabele, sa smolom 4×300mm2, (4×52/15mm+1×130/52mm)
Neto 162,69 HRK
(21,592 EUR)
Bruto 203,36 HRK
(26,990 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Promjer stapke prije stezanja
130 mm
Promjer stapke poslije stezanja
52 mm
Ukupna duljina nakon stezanja
230 mm
Osnovni promjer žile
52 mm
Stegnuti promjer žile
15 mm