Kombinirana zaštitna sklopka tipa KVKM, elektromehanička
KVKMB-6/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 6A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-6/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 6A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-6/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 6A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-10/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 10A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-10/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 10A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-10/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 10A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
U dolasku: 26.08.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-16/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 16A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 16A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-16/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 16A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-20/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 20A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-20/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 20A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-20/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 20A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-25/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 25A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-25/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 25A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-25/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 25A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-32/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 32A, 30 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-32/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 32A, 100 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-32/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 32A, 300 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-40/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 40A, 30 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-40/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 40A, 100 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
U dolasku: 26.08.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKMB-40/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 40A, 300 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-6/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 6A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-6/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 6A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-6/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 6A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-10/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 10A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-10/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 10A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-10/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 10A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-16/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 16A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 16A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-16/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 16A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-20/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 20A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-20/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 20A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-20/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 20A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-25/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 25A, 30 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-25/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 25A, 100 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-25/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 25A, 300 mA, 6kA, AC
Neto28,804  EUR
Bruto36,005  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-32/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 32A, 30 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-32/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 32A, 100 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-32/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 32A, 300 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-40/030
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 40A, 30 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-40/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 40A, 100 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKM-40/300
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, C karakteristika 40A, 300 mA, 6kA, AC
Neto29,971  EUR
Bruto37,464  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV