Kombinirana zaštitna sklopka tipa KVKM, elektromehanička

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

KVKMB-6/030 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 6A, 30 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-6/100 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 6A, 100 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-6/300 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 6A, 300 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-10/030 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 10A, 30 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-10/100 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 10A, 100 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-10/300 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 10A, 300 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-16/030 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 16A, 30 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-16/100 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 16A, 100 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-16/300 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 16A, 300 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-20/030 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 20A, 30 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-20/100 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 20A, 100 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-20/300 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 20A, 300 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-25/030 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 25A, 30 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-25/100 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 25A, 100 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-25/300 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 25A, 300 mA, 6kA, AC 193,83 HRK 242,29 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-32/030 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 32A, 30 mA, 6kA, AC 201,69 HRK 252,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-32/100 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 32A, 100 mA, 6kA, AC 201,69 HRK 252,11 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-32/300 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 32A, 300 mA, 6kA, AC 201,69 HRK 252,11 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-40/030 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 40A, 30 mA, 6kA, AC 201,69 HRK 252,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKMB-40/100 Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, 2 modula, B karakteristika 40A, 100 mA, 6kA, AC 201,69 HRK 252,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA