Okomiti osigurač-rastavna sklopka

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA