Automatski osigurač tipa TDZN
TDZNC3
Automatski osigurač 1+N, C karakteristika 1+N, C3, 6kA
Neto4,190  EUR
Bruto5,238  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
3  A
Nazivni napon
230  V
TDZNC6
Automatski osigurač 1+N, C karakteristika 1+N, C6, 6kA
Neto4,190  EUR
Bruto5,238  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
TDZNC10
Automatski osigurač 1+N, C karakteristika 1+N, C10, 6kA
Neto4,190  EUR
Bruto5,238  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
TDZNC13
Automatski osigurač 1+N, C karakteristika 1+N, C13, 6kA
Neto4,190  EUR
Bruto5,238  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
TDZNC16
Automatski osigurač 1+N, C karakteristika 1+N, C16, 6kA
Neto4,190  EUR
Bruto5,238  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
TDZNC20
Automatski osigurač 1+N, C karakteristika 1+N, C20, 6kA
Neto4,190  EUR
Bruto5,238  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
TDZNC25
Automatski osigurač 1+N, C karakteristika 1+N, C25, 6kA
Neto4,190  EUR
Bruto5,238  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
TDZNC32
Automatski osigurač 1+N, C karakteristika 1+N, C32, 6kA
Neto4,190  EUR
Bruto5,238  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V