Automatski osigurač tipa TDZ - 6 kA

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

TDZ-1B-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 1A, 6kA 15,04 HRK 18,80 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-2 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 2A, 6kA 15,04 HRK 18,80 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-4 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 4A, 6kA 15,04 HRK 18,80 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-6 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 6A, 6kA 14,60 HRK 18,25 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-10 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 10A, 6kA 14,60 HRK 18,25 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-13 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 13A, 6kA 15,04 HRK 18,80 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-16 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 16A, 6kA 14,60 HRK 18,25 HRK
Više od 5000 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-20 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 20A, 6kA 14,60 HRK 18,25 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-25 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 25A, 6kA 14,60 HRK 18,25 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-32 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 32A, 6kA 14,60 HRK 18,25 HRK
U dolasku: 2019.11.25
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-40 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 40A, 6kA 15,04 HRK 18,80 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-50 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 50A, 6kA 15,64 HRK 19,55 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-1B-63 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 63A, 6kA 15,64 HRK 19,55 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-2B-1 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 1A, 6kA 30,08 HRK 37,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-2B-2 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 2A, 6kA 30,08 HRK 37,60 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-2B-4 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 4A, 6kA 30,08 HRK 37,60 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-2B-6 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 6A, 6kA 29,20 HRK 36,50 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-2B-10 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 10A, 6kA 37,38 HRK 46,73 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-2B-13 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 13A, 6kA 30,08 HRK 37,60 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDZ-2B-16 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 16A, 6kA 29,20 HRK 36,50 HRK
26 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA