Neizolirana natična stopica

MAX. PRESJEK VODIČA (mm2)

 

 

CSH3 Neizolirana natična stopica, žuti bakar 2,8×0,5mm, 0,5-1mm2 0,22 HRK 0,28 HRK
Više od 10000 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
1 mm2
Tip
neizolirane
CSH5 Neizolirana natična stopica, žuti bakar 4,8×0,5mm, 0,5-1mm2 0,27 HRK 0,34 HRK
Više od 10000 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
1 mm2
Tip
neizolirane
CSH6 Neizolirana natična stopica, žuti bakar 6,3×0,8mm, 1-2,5mm2 0,37 HRK 0,46 HRK
Više od 10000 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
Tip
neizolirane
CSH6-2 Neizolirana natična stopica, žuti bakar 6,3×0,8mm, 4-6mm2 0,76 HRK 0,95 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
6 mm2
Tip
neizolirane
CSH6-B Neizolirana natična stopica, žuti bakar, s oprugom 6,3×0,8mm, 1-2,5mm2 0,34 HRK 0,42 HRK
Više od 10000 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
Tip
neizolirane
CSH09B Neizolirana natična stopica, pokositreni bakar, s oprugom 7,7×0,8mm, 1-2,5mm2, 90° 1,53 HRK 1,91 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
Tip
neizolirane