Kompaktni prekidač (tipa MKM)
MKM1-15
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 15A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
15  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-20
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 20A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
20  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-25
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 25A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
25  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-30
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 30A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
30  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-40
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 40A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
40  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-50
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 50A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
U dolasku: 30.07.2024.
Nazivna trajna struja Iu
50  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-60
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 60A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
60  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-75
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 75A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
75  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-80
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 80A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
80  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-100
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 100A, 20kA
Neto35,956  EUR
Bruto44,945  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
100  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM2-125
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 125A, 15kA
Neto81,257  EUR
Bruto101,571  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
125  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15  kA
MKM2-160
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 160A, 15kA
Neto81,257  EUR
Bruto101,571  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
160  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15  kA
MKM2-225
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 225A, 15kA
Neto81,257  EUR
Bruto101,571  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
225  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15  kA
MKM2-250
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 250A, 15kA
Neto81,257  EUR
Bruto101,571  EUR
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
250  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15  kA
MKM-AX100
Pomoćni kontakt za prekidače MKM1
Neto12,760  EUR
Bruto15,950  EUR
U dolasku: 30.07.2024.
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Vrsta električnog priključka
vijčani
MKM-AX250
Pomoćni kontakt za prekidače MKM2
Neto12,760  EUR
Bruto15,950  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Vrsta električnog priključka
vijčani
MKM-AL100
Kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM1
Neto12,760  EUR
Bruto15,950  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Vrsta električnog priključka
vijčani
MKM-AL250
Kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM2
Neto12,760  EUR
Bruto15,950  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Vrsta električnog priključka
vijčani
MKM-AXAL100
Pomoćni kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM1
Neto25,519  EUR
Bruto31,899  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Vrsta električnog priključka
vijčani
MKM-AXAL250
Pomoćni kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM2
Neto25,519  EUR
Bruto31,899  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Vrsta električnog priključka
vijčani
MKM-SHT1-230
Okidač na radnu struju za prekidače MKM1 230V, 50Hz
Neto25,519  EUR
Bruto31,899  EUR
7 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
207  -253  V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Vrsta električnog priključka
vijčani
MKM-SHT2-230
Okidač na radnu struju za prekidače MKM2 230V, 50Hz
Neto25,519  EUR
Bruto31,899  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
207  -253  V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Vrsta električnog priključka
vijčani