Odcjepna stezaljka za glavni vod, FLEAL
FLEAL-35
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površinu 4-35mm2, max. 1000VAC, max.135A
Neto 76,38 HRK
Bruto 95,48 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
135 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
5
Broj izlaza
5
FLEAL-50/1
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosač, siva 6-50mm2, max. 800VAC, max.160A
Neto 18,25 HRK
Bruto 22,81 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
DIN-nosač
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-50/1K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosač, plava 6-50mm2, max. 800VAC, max.160A
Neto 18,25 HRK
Bruto 22,81 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
DIN-nosač
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-50/1ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosač, ze/žu 6-50mm2, max. 800VAC, max.160A
Neto 18,25 HRK
Bruto 22,81 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
DIN-nosač
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-50/2
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosač, siva 6-50mm2, max. 800VAC, max.160A
Neto 33,74 HRK
Bruto 42,18 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
DIN-nosač
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-50/2K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosač, plava 6-50mm2, max. 800VAC, max.160A
Neto 33,74 HRK
Bruto 42,18 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
DIN-nosač
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-50/2ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosač, ze/žu 6-50mm2, max. 800VAC, max.160A
Neto 33,74 HRK
Bruto 42,18 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
DIN-nosač
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-50/3
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosač, siva 6-50mm2, max. 800VAC, max.160A
Neto 49,01 HRK
Bruto 61,26 HRK
190 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
DIN-nosač
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-50/3K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosač, plava 6-50mm2, max. 800VAC, max.160A
Neto 49,01 HRK
Bruto 61,26 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
DIN-nosač
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-50/3ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosač, ze/žu 6-50mm2, max. 800VAC, max.160A
Neto 49,01 HRK
Bruto 61,26 HRK
164 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
DIN-nosač
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-95/1
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ, siva 16-95mm2, max. 800VAC, max.245A
Neto 29,49 HRK
Bruto 36,86 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
245 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-95/1K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,plava 16-95mm2, max. 800VAC, max.245A
Neto 29,49 HRK
Bruto 36,86 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
245 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-95/1ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,ze/žu 16-95mm2, max. 800VAC, max.245A
Neto 29,49 HRK
Bruto 36,86 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
245 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-95/2
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ, siva 16-95mm2, max. 800VAC, max.245A
Neto 56,02 HRK
Bruto 70,03 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
245 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-95/2K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,plava 16-95mm2, max. 800VAC, max.245A
Neto 56,02 HRK
Bruto 70,03 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
245 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-95/2ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,ze/žu 16-95mm2, max. 800VAC, max.245A
Neto 56,02 HRK
Bruto 70,03 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
245 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-95/3
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ, siva 16-95mm2, max. 800VAC, max.245A
Neto 82,75 HRK
Bruto 103,44 HRK
94 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
245 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-95/3K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,plava 16-95mm2, max. 800VAC, max.245A
Neto 82,75 HRK
Bruto 103,44 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
245 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-95/3ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,ze/žu 16-95mm2, max. 800VAC, max.245A
Neto 82,75 HRK
Bruto 103,44 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
245 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-150/1
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ, siva 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A
Neto 47,32 HRK
Bruto 59,15 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
320 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-150/1K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,plava 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A
Neto 47,32 HRK
Bruto 59,15 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
320 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-150/1ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,ze/žu 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A
Neto 47,32 HRK
Bruto 59,15 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
320 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-150/2
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ, siva 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A
Neto 76,81 HRK
Bruto 96,01 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
320 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-150/2K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,plava 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A
Neto 76,81 HRK
Bruto 96,01 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
320 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-150/2ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,ze/žu 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A
Neto 76,81 HRK
Bruto 96,01 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
320 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-150/3
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ, siva 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A
Neto 106,30 HRK
Bruto 132,88 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
320 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-150/3K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,plava 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A
Neto 106,30 HRK
Bruto 132,88 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
320 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-150/3ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na nosače i površ,ze/žu 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A
Neto 106,30 HRK
Bruto 132,88 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
320 A
Montažna metoda
kalapsín/csavaros
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-240/1
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na površinu, siva 35-240mm2, max. 800VAC, max.425A
Neto 79,78 HRK
Bruto 99,73 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
425 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
vijak
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-240/1K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na površinu, plava 35-240mm2, max. 800VAC, max.425A
Neto 79,78 HRK
Bruto 99,73 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
425 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
vijak
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-240/1ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na površinu, ze/žu 35-240mm2, max. 800VAC, max.425A
Neto 79,78 HRK
Bruto 99,73 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
425 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
vijak
Broj ulaza
1
Broj izlaza
1
FLEAL-240/2
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na površinu, siva 35-240mm2, max. 800VAC, max.425A
Neto 147,68 HRK
Bruto 184,60 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
425 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
vijak
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-240/2K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na površinu, plava 35-240mm2, max. 800VAC, max.425A
Neto 147,68 HRK
Bruto 184,60 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
425 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
vijak
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-240/2ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na površinu, ze/žu 35-240mm2, max. 800VAC, max.425A
Neto 147,68 HRK
Bruto 184,60 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1
Nazivna struja
425 A
Montažna metoda
vijak
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLEAL-240/3
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na površinu, siva 35-240mm2, max. 800VAC, max.425A
Neto 218,55 HRK
Bruto 273,19 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
425 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
vijak
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-240/3K
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na površinu, plava 35-240mm2, max. 800VAC, max.425A
Neto 218,55 HRK
Bruto 273,19 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
425 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
vijak
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3
FLEAL-240/3ZS
Odcjepna stezaljka za gl.vod,instal.na površinu, ze/žu 35-240mm2, max. 800VAC, max.425A
Neto 218,55 HRK
Bruto 273,19 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
425 A
Način priključenja
pričvršćivanje vijkom
Montažna metoda
vijak
Broj ulaza
3
Broj izlaza
3