Zaštitna strujna sklopka tipa RB
RB2-25030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto 131,97 HRK
Bruto 164,96 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB2-25100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto 122,97 HRK
Bruto 153,71 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB2-25300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 300mA,4,5 kA, 2P
Neto 122,97 HRK
Bruto 153,71 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB2-25500
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto 122,97 HRK
Bruto 153,71 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB2-40030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto 131,97 HRK
Bruto 164,96 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB2-40100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto 122,97 HRK
Bruto 153,71 HRK
U dolasku: 31.05.2022.
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB2-40300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 4,5 kA, 2P
Neto 122,97 HRK
Bruto 153,71 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB2-40500
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto 122,97 HRK
Bruto 153,71 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-25030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto 200,96 HRK
Bruto 251,20 HRK
10 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-25100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto 173,96 HRK
Bruto 217,45 HRK
U obradi
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-25300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto 173,96 HRK
Bruto 217,45 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-25500
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 500mA ,4,5 kA, 4P
Neto 173,96 HRK
Bruto 217,45 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-40030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto 200,96 HRK
Bruto 251,20 HRK
U dolasku: 31.05.2022.
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-40100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto 173,96 HRK
Bruto 217,45 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-40300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto 173,96 HRK
Bruto 217,45 HRK
9 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-40500
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto 173,96 HRK
Bruto 217,45 HRK
97 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-63030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto 200,96 HRK
Bruto 251,20 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-63100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto 173,96 HRK
Bruto 217,45 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-63300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto 173,96 HRK
Bruto 217,45 HRK
U dolasku: 31.05.2022.
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
RB4-63500
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto 173,96 HRK
Bruto 217,45 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV