Zaštitna strujna sklopka tipa RB
RB2-25030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto 17,515 EUR
(131,97 HRK)
Bruto 21,894 EUR
(164,96 HRK)
35 kom. u skladištu
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB2-25100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto 16,321 EUR
(122,97 HRK)
Bruto 20,401 EUR
(153,71 HRK)
5 kom. u skladištu
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB2-25300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 300mA,4,5 kA, 2P
Neto 16,321 EUR
(122,97 HRK)
Bruto 20,401 EUR
(153,71 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB2-25500
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto 16,321 EUR
(122,97 HRK)
Bruto 20,401 EUR
(153,71 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB2-40030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto 17,515 EUR
(131,97 HRK)
Bruto 21,894 EUR
(164,96 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB2-40100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto 16,321 EUR
(122,97 HRK)
Bruto 20,401 EUR
(153,71 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB2-40300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 4,5 kA, 2P
Neto 16,321 EUR
(122,97 HRK)
Bruto 20,401 EUR
(153,71 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB2-40500
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto 16,321 EUR
(122,97 HRK)
Bruto 20,401 EUR
(153,71 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-25030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto 26,672 EUR
(200,96 HRK)
Bruto 33,340 EUR
(251,20 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-25100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto 23,088 EUR
(173,96 HRK)
Bruto 28,861 EUR
(217,45 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-25300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto 23,088 EUR
(173,96 HRK)
Bruto 28,861 EUR
(217,45 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-25500
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 500mA ,4,5 kA, 4P
Neto 23,088 EUR
(173,96 HRK)
Bruto 28,861 EUR
(217,45 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-40030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto 26,672 EUR
(200,96 HRK)
Bruto 33,340 EUR
(251,20 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-40100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto 23,088 EUR
(173,96 HRK)
Bruto 28,861 EUR
(217,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-40300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto 23,088 EUR
(173,96 HRK)
Bruto 28,861 EUR
(217,45 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-40500
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto 23,088 EUR
(173,96 HRK)
Bruto 28,861 EUR
(217,45 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-63030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto 26,672 EUR
(200,96 HRK)
Bruto 33,340 EUR
(251,20 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-63100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto 23,088 EUR
(173,96 HRK)
Bruto 28,861 EUR
(217,45 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-63300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto 23,088 EUR
(173,96 HRK)
Bruto 28,861 EUR
(217,45 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
RB4-63500
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto 23,088 EUR
(173,96 HRK)
Bruto 28,861 EUR
(217,45 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,5 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V