Zaštitna strujna sklopka tipa RB
RB2-25030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto17,512  EUR
(131,94  HRK)
Bruto21,890  EUR
(164,93  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB2-25100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto16,318  EUR
(122,95  HRK)
Bruto20,398  EUR
(153,68  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB2-25300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 300mA,4,5 kA, 2P
Neto16,318  EUR
(122,95  HRK)
Bruto20,398  EUR
(153,68  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB2-25500
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto16,318  EUR
(122,95  HRK)
Bruto20,398  EUR
(153,68  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,5  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB2-40030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto17,512  EUR
(131,94  HRK)
Bruto21,890  EUR
(164,93  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB2-40100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto16,318  EUR
(122,95  HRK)
Bruto20,398  EUR
(153,68  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB2-40300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 4,5 kA, 2P
Neto16,318  EUR
(122,95  HRK)
Bruto20,398  EUR
(153,68  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB2-40500
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto16,318  EUR
(122,95  HRK)
Bruto20,398  EUR
(153,68  HRK)
U dolasku: 20.05.2024.
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,5  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-25030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto26,665  EUR
(200,91  HRK)
Bruto33,331  EUR
(251,13  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-25100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto23,083  EUR
(173,92  HRK)
Bruto28,854  EUR
(217,40  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-25300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto23,083  EUR
(173,92  HRK)
Bruto28,854  EUR
(217,40  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-25500
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 500mA ,4,5 kA, 4P
Neto23,083  EUR
(173,92  HRK)
Bruto28,854  EUR
(217,40  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,5  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-40030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto26,665  EUR
(200,91  HRK)
Bruto33,331  EUR
(251,13  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-40100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto23,083  EUR
(173,92  HRK)
Bruto28,854  EUR
(217,40  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-40300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto23,083  EUR
(173,92  HRK)
Bruto28,854  EUR
(217,40  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-40500
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto23,083  EUR
(173,92  HRK)
Bruto28,854  EUR
(217,40  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,5  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-63030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto26,665  EUR
(200,91  HRK)
Bruto33,331  EUR
(251,13  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-63100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto23,083  EUR
(173,92  HRK)
Bruto28,854  EUR
(217,40  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-63300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto23,083  EUR
(173,92  HRK)
Bruto28,854  EUR
(217,40  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
RB4-63500
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto23,083  EUR
(173,92  HRK)
Bruto28,854  EUR
(217,40  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,5  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V