Zaštitna strujna sklopka tipa RB

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

RB2-25030 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 4,5 kA, 2P 120,50 HRK 150,63 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB2-25100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 4,5 kA, 2P 112,29 HRK 140,36 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB2-25300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 300mA,4,5 kA, 2P 112,29 HRK 140,36 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB2-25500 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 500mA, 4,5 kA, 2P 112,29 HRK 140,36 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB2-40030 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 4,5 kA, 2P 120,50 HRK 150,63 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB2-40100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 4,5 kA, 2P 112,29 HRK 140,36 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB2-40300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 4,5 kA, 2P 112,29 HRK 140,36 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB2-40500 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 500mA, 4,5 kA, 2P 112,29 HRK 140,36 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-25030 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 4,5 kA, 4P 183,49 HRK 229,37 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-25100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 4,5 kA, 4P 158,84 HRK 198,56 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-25300 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 4,5 kA, 4P 158,84 HRK 198,56 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-25500 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 500mA ,4,5 kA, 4P 158,84 HRK 198,56 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-40030 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 4,5 kA, 4P 183,49 HRK 229,37 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-40100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 4,5 kA, 4P 158,84 HRK 198,56 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-40300 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 300mA, 4,5 kA, 4P 158,84 HRK 198,56 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-40500 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 500mA, 4,5 kA, 4P 158,84 HRK 198,56 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-63030 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 4,5 kA, 4P 183,49 HRK 229,37 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-63100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 4,5 kA, 4P 158,84 HRK 198,56 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-63300 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 300mA, 4,5 kA, 4P 158,84 HRK 198,56 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA
RB4-63500 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 500mA, 4,5 kA, 4P 158,84 HRK 198,56 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
4.50 kA