Vijčana stezaljka za spajanje vodiča

MAX. PRESJEK VODIČA (mm2)

       
 
 

 

TBT-2,5 Vijčana stezaljka s prozirnim kućištem, 5-člana, 1 vijak 5×2,5mm2, 450VAC 3,01 HRK 3,77 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
TBT-2,5/10 Vijčana stezaljka s prozirnim kućištem, 10-člana, 1 vijak 10×2,5mm2, 450VAC 5,25 HRK 6,56 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
TBT-4 Vijčana stezaljka s prozirnim kućištem, 5-člana, 1 vijak 5×4mm2, 450VAC 4,12 HRK 5,15 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
4 mm2
TBT-4/10 Vijčana stezaljka s prozirnim kućištem, 10-člana, 1 vijak 10×4mm2, 450VAC 6,80 HRK 8,50 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
4 mm2
TBT-6/10 Vijčana stezaljka s prozirnim kućištem, 10-člana, 1 vijak 10×6mm2, 450VAC 12,05 HRK 15,06 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
6 mm2
TBT-10 Vijčana stezaljka s prozirnim kućištem, 5-člana, 1 vijak 5×10mm2, 450VAC 10,88 HRK 13,61 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
10 mm2