Zaštitna strujna sklopka tipa TFG

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

TFG2-16030 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 16A, 30mA, 6kA, A / AC 284,55 HRK 355,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-16100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 16A, 100mA, 6kA, A / AC 273,75 HRK 342,19 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-16300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 16A, 300mA, 6kA, A / AC 273,75 HRK 342,19 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-25030 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, A / AC 284,55 HRK 355,69 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-25100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 6kA, A / AC 273,75 HRK 342,19 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-25300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 6kA, A / AC 273,75 HRK 342,19 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-40030 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 6kA, A / AC 284,55 HRK 355,69 HRK
U dolasku: 2019.11.25
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-40100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 6kA, A / AC 273,75 HRK 342,19 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-40300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 6kA, A / AC 273,75 HRK 342,19 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-63030 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 30mA, 6kA, A / AC 306,83 HRK 383,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-63100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 100mA, 6kA, A / AC 296,03 HRK 370,03 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG2-63300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 6kA, A / AC 296,03 HRK 370,03 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG4-16030 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 16A, 30mA, 6kA, A / AC 350,44 HRK 438,05 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG4-16100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 16A, 100mA, 6kA, A / AC 337,11 HRK 421,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG4-16300 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 16A, 300mA, 6kA, A / AC 337,11 HRK 421,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG4-25030 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 6kA, A / AC 350,44 HRK 438,05 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG4-25100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 6kA, A / AC 337,11 HRK 421,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG4-25300 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 6kA, A / AC 337,11 HRK 421,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG4-40030 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 6kA, A / AC 350,44 HRK 438,05 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFG4-40100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 6kA, A / AC 337,11 HRK 421,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA