Kombinirana zaštitna sklopka tipa EVOK
EVOK4B603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B6A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4B1003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B10A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4B1303
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B13A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4B1603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B16A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4B2003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B20A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4B2503
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B25A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4B3203
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B32A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4B4003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B40A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4B5003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B50A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4B6303
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, B karakteristika B63A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C6A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C1003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C10A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C1303
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C13A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C1603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C16A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C2003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C20A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C2503
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C25A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C3203
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C32A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C4003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C40A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C5003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C50A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4C6303
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, C karakteristika C63A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D6A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D1003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D10A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D1303
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D13A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D1603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D16A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D2003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D20A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D2503
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D25A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D3203
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D32A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D4003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D40A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D5003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D50A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOK4D6303
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, D karakteristika D63A, 30 mA, 10kA, A
Neto117,420  EUR
Bruto146,775  EUR
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV