Signalna svjetiljka

KARAKTERISTIKA

SLJL-AC230-P Signalna LED svjetiljka za redanje, crvena 230V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-AC230-Z Signalna LED svjetiljka za redanje, zelena 230V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-AC230-S Signalna LED svjetiljka za redanje, žuta 230V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-AC230-F Signalna LED svjetiljka za redanje, bijela 230V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-AC230-K Signalna LED svjetiljka za redanje, plava 230V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-AC24-P Signalna LED svjetiljka za redanje, crvena 24V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-AC24-Z Signalna LED svjetiljka za redanje, zelena 24V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-AC24-S Signalna LED svjetiljka za redanje, žuta 24V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-AC24-F Signalna LED svjetiljka za redanje, bijela 24V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-AC24-K Signalna LED svjetiljka za redanje, plava 24V AC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
1P
SLJL-DC220-P Signalna LED svjetiljka za redanje, crvena 220V DC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Karakteristika
DC
Broj polova
1P
SLJL-DC220-Z Signalna LED svjetiljka za redanje, zelena 220V DC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
DC
Broj polova
1P
SLJL-DC220-S Signalna LED svjetiljka za redanje, žuta 220V DC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
DC
Broj polova
1P
SLJL-DC220-F Signalna LED svjetiljka za redanje, bijela 220V DC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
DC
Broj polova
1P
SLJL-DC24-P Signalna LED svjetiljka za redanje, crvena 24V DC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Karakteristika
DC
Broj polova
1P
SLJL-DC24-Z Signalna LED svjetiljka za redanje, zelena 24V DC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Karakteristika
DC
Broj polova
1P
SLJL-DC24-S Signalna LED svjetiljka za redanje, žuta 24V DC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
DC
Broj polova
1P
SLJL-DC24-F Signalna LED svjetiljka za redanje, bijela 24V DC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
DC
Broj polova
1P
SLJL-DC24-K Signalna LED svjetiljka za redanje, plava 24V DC 22,54 HRK 28,17 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Karakteristika
DC
Broj polova
1P