Automatski osigurač tipa EVOZ (6 kA)
EVOZ1B1
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 1A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
1 A
EVOZ1B2
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 2A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
2 A
EVOZ1B4
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 4A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
4 A
EVOZ1B6
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 6A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
6 A
EVOZ1B10
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 10A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 2500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
10 A
EVOZ1B13
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 13A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
13 A
EVOZ1B16
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 16A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 2500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
16 A
EVOZ1B20
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 20A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 1000 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
20 A
EVOZ1B25
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 25A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
EVOZ1B32
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 32A, B, 1P, 6kA
Neto 2,624 EUR
(19,77 HRK)
Bruto 3,280 EUR
(24,71 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
EVOZ1B40
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 40A, B, 1P, 6kA
Neto 2,816 EUR
(21,22 HRK)
Bruto 3,520 EUR
(26,53 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
40 A
EVOZ1B50
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 50A, B, 1P, 6kA
Neto 2,816 EUR
(21,22 HRK)
Bruto 3,520 EUR
(26,53 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
50 A
EVOZ1B63
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 63A, B, 1P, 6kA
Neto 2,816 EUR
(21,22 HRK)
Bruto 3,520 EUR
(26,53 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
63 A
EVOZ2B1
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 1A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
1 A
EVOZ2B2
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 2A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
2 A
EVOZ2B4
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 4A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
4 A
EVOZ2B6
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 6A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
6 A
EVOZ2B10
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 10A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
10 A
EVOZ2B13
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 13A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
13 A
EVOZ2B16
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 16A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
16 A
EVOZ2B20
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 20A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
20 A
EVOZ2B25
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 25A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
25 A
EVOZ2B32
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 32A, B, 2P, 6kA
Neto 5,152 EUR
(38,82 HRK)
Bruto 6,440 EUR
(48,53 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
32 A
EVOZ2B40
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 40A, B, 2P, 6kA
Neto 5,532 EUR
(41,68 HRK)
Bruto 6,915 EUR
(52,10 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
40 A
EVOZ2B50
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 50A, B, 2P, 6kA
Neto 5,532 EUR
(41,68 HRK)
Bruto 6,915 EUR
(52,10 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
50 A
EVOZ2B63
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 63A, B, 2P, 6kA
Neto 5,532 EUR
(41,68 HRK)
Bruto 6,915 EUR
(52,10 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
63 A
EVOZ3B1
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 1A, B, 3P, 6kA
Neto 7,730 EUR
(58,24 HRK)
Bruto 9,662 EUR
(72,80 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
1 A
EVOZ3B2
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 2A, B, 3P, 6kA
Neto 7,730 EUR
(58,24 HRK)
Bruto 9,662 EUR
(72,80 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
2 A
EVOZ3B4
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 4A, B, 3P, 6kA
Neto 7,730 EUR
(58,24 HRK)
Bruto 9,662 EUR
(72,80 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
4 A
EVOZ3B6
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 6A, B, 3P, 6kA
Neto 7,730 EUR
(58,24 HRK)
Bruto 9,662 EUR
(72,80 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
6 A
EVOZ3B10
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 10A, B, 3P, 6kA
Neto 7,870 EUR
(59,30 HRK)
Bruto 9,838 EUR
(74,12 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
10 A
EVOZ3B13
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 13A, B, 3P, 6kA
Neto 7,730 EUR
(58,24 HRK)
Bruto 9,662 EUR
(72,80 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
13 A
EVOZ3B16
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 16A, B, 3P, 6kA
Neto 7,870 EUR
(59,30 HRK)
Bruto 9,838 EUR
(74,12 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
16 A
EVOZ3B20
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 20A, B, 3P, 6kA
Neto 7,730 EUR
(58,24 HRK)
Bruto 9,662 EUR
(72,80 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
20 A
EVOZ3B25
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 25A, B, 3P, 6kA
Neto 7,870 EUR
(59,30 HRK)
Bruto 9,838 EUR
(74,12 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
25 A
EVOZ3B32
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 32A, B, 3P, 6kA
Neto 7,730 EUR
(58,24 HRK)
Bruto 9,662 EUR
(72,80 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
32 A
EVOZ3B40
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 40A, B, 3P, 6kA
Neto 8,298 EUR
(62,52 HRK)
Bruto 10,372 EUR
(78,15 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
40 A
EVOZ3B50
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 50A, B, 3P, 6kA
Neto 8,449 EUR
(63,66 HRK)
Bruto 10,561 EUR
(79,57 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
50 A
EVOZ3B63
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 63A, B, 3P, 6kA
Neto 8,298 EUR
(62,52 HRK)
Bruto 10,372 EUR
(78,15 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
63 A
EVOZ4B1
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 1A, B, 4P, 6kA
Neto 10,306 EUR
(77,65 HRK)
Bruto 12,882 EUR
(97,06 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
1 A
EVOZ4B2
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 2A, B, 4P, 6kA
Neto 10,306 EUR
(77,65 HRK)
Bruto 12,882 EUR
(97,06 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
2 A
EVOZ4B4
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 4A, B, 4P, 6kA
Neto 10,306 EUR
(77,65 HRK)
Bruto 12,882 EUR
(97,06 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
4 A
EVOZ4B6
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 6A, B, 4P, 6kA
Neto 10,306 EUR
(77,65 HRK)
Bruto 12,882 EUR
(97,06 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
6 A
EVOZ4B10
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 10A, B, 4P, 6kA
Neto 10,306 EUR
(77,65 HRK)
Bruto 12,882 EUR
(97,06 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
10 A
EVOZ4B13
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 13A, B, 4P, 6kA
Neto 10,306 EUR
(77,65 HRK)
Bruto 12,882 EUR
(97,06 HRK)
U dolasku: 20.04.2023.
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
13 A
EVOZ4B16
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 16A, B, 4P, 6kA
Neto 10,493 EUR
(79,06 HRK)
Bruto 13,116 EUR
(98,83 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
16 A
EVOZ4B20
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 20A, B, 4P, 6kA
Neto 10,493 EUR
(79,06 HRK)
Bruto 13,116 EUR
(98,83 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
20 A
EVOZ4B25
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 25A, B, 4P, 6kA
Neto 10,306 EUR
(77,65 HRK)
Bruto 12,882 EUR
(97,06 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
25 A
EVOZ4B32
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 32A, B, 4P, 6kA
Neto 10,306 EUR
(77,65 HRK)
Bruto 12,882 EUR
(97,06 HRK)
U obradi
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
32 A
EVOZ4B40
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 40A, B, 4P, 6kA
Neto 11,064 EUR
(83,36 HRK)
Bruto 13,830 EUR
(104,20 HRK)
4 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
40 A