Automatski osigurač tipa EVOZ (6 kA)
EVOZ1B1
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 1A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
1 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B2
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 2A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
2 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B4
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 4A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B6
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 6A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B10
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 10A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 2500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B13
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 13A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B16
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 16A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 2500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B20
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 20A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 1000 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B25
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 25A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B32
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 32A, B, 1P, 6kA
Neto 19,77 HRK
(2,624 EUR)
Bruto 24,71 HRK
(3,280 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B40
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 40A, B, 1P, 6kA
Neto 21,22 HRK
(2,816 EUR)
Bruto 26,53 HRK
(3,520 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B50
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 50A, B, 1P, 6kA
Neto 21,22 HRK
(2,816 EUR)
Bruto 26,53 HRK
(3,520 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ1B63
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 63A, B, 1P, 6kA
Neto 21,22 HRK
(2,816 EUR)
Bruto 26,53 HRK
(3,520 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B1
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 1A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
1 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B2
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 2A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
2 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B4
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 4A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B6
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 6A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B10
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 10A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B13
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 13A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B16
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 16A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B20
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 20A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
3 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B25
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 25A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B32
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 32A, B, 2P, 6kA
Neto 38,82 HRK
(5,152 EUR)
Bruto 48,53 HRK
(6,440 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B40
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 40A, B, 2P, 6kA
Neto 41,68 HRK
(5,532 EUR)
Bruto 52,10 HRK
(6,915 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B50
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 50A, B, 2P, 6kA
Neto 41,68 HRK
(5,532 EUR)
Bruto 52,10 HRK
(6,915 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ2B63
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 63A, B, 2P, 6kA
Neto 41,68 HRK
(5,532 EUR)
Bruto 52,10 HRK
(6,915 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
EVOZ3B1
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 1A, B, 3P, 6kA
Neto 58,24 HRK
(7,730 EUR)
Bruto 72,80 HRK
(9,662 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
1 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B2
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 2A, B, 3P, 6kA
Neto 58,24 HRK
(7,730 EUR)
Bruto 72,80 HRK
(9,662 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
2 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B4
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 4A, B, 3P, 6kA
Neto 58,24 HRK
(7,730 EUR)
Bruto 72,80 HRK
(9,662 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B6
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 6A, B, 3P, 6kA
Neto 58,24 HRK
(7,730 EUR)
Bruto 72,80 HRK
(9,662 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B10
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 10A, B, 3P, 6kA
Neto 59,30 HRK
(7,870 EUR)
Bruto 74,13 HRK
(9,838 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B13
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 13A, B, 3P, 6kA
Neto 58,24 HRK
(7,730 EUR)
Bruto 72,80 HRK
(9,662 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B16
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 16A, B, 3P, 6kA
Neto 59,30 HRK
(7,870 EUR)
Bruto 74,13 HRK
(9,838 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B20
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 20A, B, 3P, 6kA
Neto 58,24 HRK
(7,730 EUR)
Bruto 72,80 HRK
(9,662 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B25
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 25A, B, 3P, 6kA
Neto 59,30 HRK
(7,870 EUR)
Bruto 74,13 HRK
(9,838 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B32
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 32A, B, 3P, 6kA
Neto 58,24 HRK
(7,730 EUR)
Bruto 72,80 HRK
(9,662 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B40
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 40A, B, 3P, 6kA
Neto 62,52 HRK
(8,298 EUR)
Bruto 78,15 HRK
(10,372 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B50
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 50A, B, 3P, 6kA
Neto 63,66 HRK
(8,449 EUR)
Bruto 79,58 HRK
(10,561 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ3B63
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 63A, B, 3P, 6kA
Neto 62,52 HRK
(8,298 EUR)
Bruto 78,15 HRK
(10,372 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B1
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 1A, B, 4P, 6kA
Neto 77,65 HRK
(10,306 EUR)
Bruto 97,06 HRK
(12,882 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
1 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B2
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 2A, B, 4P, 6kA
Neto 77,65 HRK
(10,306 EUR)
Bruto 97,06 HRK
(12,882 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
2 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B4
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 4A, B, 4P, 6kA
Neto 77,65 HRK
(10,306 EUR)
Bruto 97,06 HRK
(12,882 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B6
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 6A, B, 4P, 6kA
Neto 77,65 HRK
(10,306 EUR)
Bruto 97,06 HRK
(12,882 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B10
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 10A, B, 4P, 6kA
Neto 77,65 HRK
(10,306 EUR)
Bruto 97,06 HRK
(12,882 EUR)
U dolasku: 04.10.2022.
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B13
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 13A, B, 4P, 6kA
Neto 77,65 HRK
(10,306 EUR)
Bruto 97,06 HRK
(12,882 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B16
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 16A, B, 4P, 6kA
Neto 79,06 HRK
(10,493 EUR)
Bruto 98,83 HRK
(13,116 EUR)
U dolasku: 04.10.2022.
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B20
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 20A, B, 4P, 6kA
Neto 79,06 HRK
(10,493 EUR)
Bruto 98,83 HRK
(13,116 EUR)
U dolasku: 04.10.2022.
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B25
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 25A, B, 4P, 6kA
Neto 77,65 HRK
(10,306 EUR)
Bruto 97,06 HRK
(12,882 EUR)
U dolasku: 30.10.2022.
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B32
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 32A, B, 4P, 6kA
Neto 77,65 HRK
(10,306 EUR)
Bruto 97,06 HRK
(12,882 EUR)
U dolasku: 04.10.2022.
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
400 V
EVOZ4B40
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 40A, B, 4P, 6kA
Neto 83,36 HRK
(11,064 EUR)
Bruto 104,20 HRK
(13,829 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
4
Broj zaštićenih polova
4
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
400 V