Automatski osigurač tipa EVOZ (6 kA)

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

EVOZ1B1 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 1A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Nazivna struja
1 A
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
1P
EVOZ1B2 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 2A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
1P
Karakteristika
B
Nazivna struja
2 A
EVOZ1B4 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 4A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
B
Nazivna struja
4 A
EVOZ1B6 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 6A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
1P
Nazivna struja
6 A
EVOZ1B10 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 10A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
1P
EVOZ1B13 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 13A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
1P
Karakteristika
B
EVOZ1B16 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 16A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
988 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B20 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 20A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
U dolasku: 2019.12.10
Nazivna struja
20 A
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B25 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 25A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Nazivna struja
25 A
EVOZ1B32 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 32A, B, 1P, 6kA 15,06 HRK 18,82 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Nazivna struja
32 A
Max. odvodna struja
6 kA
EVOZ1B40 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 40A, B, 1P, 6kA 16,16 HRK 20,20 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B50 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 50A, B, 1P, 6kA 16,16 HRK 20,20 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B63 Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 63A, B, 1P, 6kA 16,16 HRK 20,20 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
Karakteristika
B
EVOZ2B1 Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 1A, B, 2P, 6kA 30,11 HRK 37,64 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Broj polova
2P
Karakteristika
B
Max. odvodna struja
6 kA
EVOZ2B2 Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 2A, B, 2P, 6kA 30,11 HRK 37,64 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
2 A
EVOZ2B4 Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 4A, B, 2P, 6kA 30,11 HRK 37,64 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
4 A
Broj polova
2P
EVOZ2B6 Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 6A, B, 2P, 6kA 30,11 HRK 37,64 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
B
EVOZ2B10 Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 10A, B, 2P, 6kA 30,11 HRK 37,64 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
EVOZ2B13 Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 13A, B, 2P, 6kA 30,11 HRK 37,64 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Broj polova
2P
Karakteristika
B
Max. odvodna struja
6 kA
EVOZ2B16 Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 16A, B, 2P, 6kA 30,11 HRK 37,64 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P