Automatski osigurač tipa EVOZ (6 kA)
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B1
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 1A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
1  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B2
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 2A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
2  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B4
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 4A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B6
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 6A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B10
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 10A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
Više od 2500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B13
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 13A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
Više od 2500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B16
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 16A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
Više od 2500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B20
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 20A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
Više od 1000 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B25
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 25A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
255 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B32
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 32A, B, 1P, 6kA
Neto2,741  EUR2,330  EUR
Bruto3,426  EUR2,912  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B40
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 40A, B, 1P, 6kA
Neto2,942  EUR2,501  EUR
Bruto3,678  EUR3,126  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B50
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 50A, B, 1P, 6kA
Neto2,942  EUR2,501  EUR
Bruto3,678  EUR3,126  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ1B63
Automatski osigurač, 1-polni,B karakteristika 63A, B, 1P, 6kA
Neto2,942  EUR2,501  EUR
Bruto3,678  EUR3,126  EUR
13 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B1
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 1A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
1  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B2
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 2A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
2  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B4
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 4A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B6
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 6A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B10
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 10A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B13
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 13A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B16
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 16A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B20
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 20A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B25
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 25A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B32
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 32A, B, 2P, 6kA
Neto5,383  EUR4,576  EUR
Bruto6,729  EUR5,719  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B40
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 40A, B, 2P, 6kA
Neto5,779  EUR4,912  EUR
Bruto7,224  EUR6,140  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B50
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 50A, B, 2P, 6kA
Neto5,779  EUR4,912  EUR
Bruto7,224  EUR6,140  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ2B63
Automatski osigurač, 2-polni,B karakteristika 63A, B, 2P, 6kA
Neto5,779  EUR4,912  EUR
Bruto7,224  EUR6,140  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B1
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 1A, B, 3P, 6kA
Neto8,075  EUR6,864  EUR
Bruto10,094  EUR8,580  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
1  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B2
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 2A, B, 3P, 6kA
Neto8,075  EUR6,864  EUR
Bruto10,094  EUR8,580  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
2  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B4
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 4A, B, 3P, 6kA
Neto8,075  EUR6,864  EUR
Bruto10,094  EUR8,580  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B6
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 6A, B, 3P, 6kA
Neto8,075  EUR6,864  EUR
Bruto10,094  EUR8,580  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B10
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 10A, B, 3P, 6kA
Neto8,222  EUR6,989  EUR
Bruto10,278  EUR8,736  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B13
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 13A, B, 3P, 6kA
Neto8,075  EUR6,864  EUR
Bruto10,094  EUR8,580  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B16
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 16A, B, 3P, 6kA
Neto8,222  EUR6,989  EUR
Bruto10,278  EUR8,736  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B20
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 20A, B, 3P, 6kA
Neto8,075  EUR6,864  EUR
Bruto10,094  EUR8,580  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B25
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 25A, B, 3P, 6kA
Neto8,222  EUR6,989  EUR
Bruto10,278  EUR8,736  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B32
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 32A, B, 3P, 6kA
Neto8,075  EUR6,864  EUR
Bruto10,094  EUR8,580  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B40
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 40A, B, 3P, 6kA
Neto8,669  EUR7,369  EUR
Bruto10,836  EUR9,211  EUR
16 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B50
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 50A, B, 3P, 6kA
Neto8,827  EUR7,503  EUR
Bruto11,034  EUR9,379  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ3B63
Automatski osigurač, 3-polni,B karakteristika 63A, B, 3P, 6kA
Neto8,669  EUR7,369  EUR
Bruto10,836  EUR9,211  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B1
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 1A, B, 4P, 6kA
Neto10,768  EUR9,153  EUR
Bruto13,460  EUR11,441  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
1  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B2
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 2A, B, 4P, 6kA
Neto10,768  EUR9,153  EUR
Bruto13,460  EUR11,441  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
2  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B4
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 4A, B, 4P, 6kA
Neto10,768  EUR9,153  EUR
Bruto13,460  EUR11,441  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B6
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 6A, B, 4P, 6kA
Neto10,768  EUR9,153  EUR
Bruto13,460  EUR11,441  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B10
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 10A, B, 4P, 6kA
Neto10,768  EUR9,153  EUR
Bruto13,460  EUR11,441  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B13
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 13A, B, 4P, 6kA
Neto10,768  EUR9,153  EUR
Bruto13,460  EUR11,441  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B16
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 16A, B, 4P, 6kA
Neto10,963  EUR9,319  EUR
Bruto13,704  EUR11,648  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B20
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 20A, B, 4P, 6kA
Neto10,963  EUR9,319  EUR
Bruto13,704  EUR11,648  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B25
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 25A, B, 4P, 6kA
Neto10,768  EUR9,153  EUR
Bruto13,460  EUR11,441  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B32
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 32A, B, 4P, 6kA
Neto10,768  EUR9,153  EUR
Bruto13,460  EUR11,441  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
Dodatni rabat: 15,00 %
EVOZ4B40
Automatski osigurač, 4-polni,B karakteristika 40A, B, 4P, 6kA
Neto11,558  EUR9,824  EUR
Bruto14,448  EUR12,280  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
400  V