Minijaturni snažni relej

NAZIVNI NAPON (V)

BROJ NOŽICA (KOM)

KONTAKTI

RL08-240AC
Minijaturni relej snage 230V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 27,96 HRK
Bruto 34,95 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-110AC
Minijaturni relej snage 110V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 27,96 HRK
Bruto 34,95 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-48AC
Minijaturni relej snage 48V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 27,96 HRK
Bruto 34,95 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-24AC
Minijaturni relej snage 24V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 27,96 HRK
Bruto 34,95 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-12AC
Minijaturni relej snage 12V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 27,96 HRK
Bruto 34,95 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-110DC
Minijaturni relej snage 110V DC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 25,61 HRK
Bruto 32,01 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-48DC
Minijaturni relej snage 48V DC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 27,96 HRK
Bruto 34,95 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-24DC
Minijaturni relej snage 24V DC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 32,16 HRK
Bruto 40,20 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-12DC
Minijaturni relej snage 12V DC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 29,36 HRK
Bruto 36,70 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL11-240AC
Minijaturni relej snage 230V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 39,81 HRK
Bruto 49,76 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-110AC
Minijaturni relej snage 110V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 39,81 HRK
Bruto 49,76 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-48AC
Minijaturni relej snage 48V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 39,81 HRK
Bruto 49,76 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-24AC
Minijaturni relej snage 24V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 39,81 HRK
Bruto 49,76 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-12AC
Minijaturni relej snage 12V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 39,81 HRK
Bruto 49,76 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-110DC
Minijaturni relej snage 110V DC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,64 HRK
Bruto 44,55 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-48DC
Minijaturni relej snage 48V DC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 39,81 HRK
Bruto 49,76 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-12DC
Minijaturni relej snage 12V DC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 39,81 HRK
Bruto 49,76 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL14-240AC
Minijaturni relej snage 230V AC / 4×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 41,15 HRK
Bruto 51,44 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
14
Kontakti
4×CO
RL14-110AC
Minijaturni relej snage 110V AC / 4×CO (10A, 230V AC / 28V DC)
Neto 41,15 HRK
Bruto 51,44 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
14
Kontakti
4×CO