Minijaturni snažni relej

NAZIVNI NAPON (V)

BROJ NOŽICA (KOM)

KONTAKTI

RL08-240AC Minijaturni relej snage 230V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 27,41 HRK 34,27 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-110AC Minijaturni relej snage 110V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 27,41 HRK 34,27 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-48AC Minijaturni relej snage 48V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 27,41 HRK 34,27 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-24AC Minijaturni relej snage 24V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 27,41 HRK 34,27 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-12AC Minijaturni relej snage 12V AC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 27,41 HRK 34,27 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-110DC Minijaturni relej snage 110V DC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 25,11 HRK 31,38 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-48DC Minijaturni relej snage 48V DC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 27,41 HRK 34,27 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-24DC Minijaturni relej snage 24V DC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 31,53 HRK 39,41 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL08-12DC Minijaturni relej snage 12V DC / 2×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 28,78 HRK 35,98 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RL11-240AC Minijaturni relej snage 230V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 39,03 HRK 48,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-110AC Minijaturni relej snage 110V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 39,03 HRK 48,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-48AC Minijaturni relej snage 48V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 39,03 HRK 48,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-24AC Minijaturni relej snage 24V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 39,03 HRK 48,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-12AC Minijaturni relej snage 12V AC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 39,03 HRK 48,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-110DC Minijaturni relej snage 110V DC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 34,94 HRK 43,68 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-48DC Minijaturni relej snage 48V DC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 39,03 HRK 48,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL11-12DC Minijaturni relej snage 12V DC / 3×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 39,03 HRK 48,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RL14-240AC Minijaturni relej snage 230V AC / 4×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 40,35 HRK 50,43 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
14
Kontakti
4×CO
RL14-110AC Minijaturni relej snage 110V AC / 4×CO (10A, 230V AC / 28V DC) 40,35 HRK 50,43 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
10 A
Broj nožica (kom)
14
Kontakti
4×CO