Potporni izolator

VISINA (mm)


STS-25 Potporni izolator, crveni H=25mm, M6 3,92 HRK 4,90 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Visina
25 mm
STS-30-6 Potporni izolator, crveni H=30mm, M6 4,05 HRK 5,07 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Visina
30 mm
STS-30 Potporni izolator, crveni H=30mm, M8 3,95 HRK 4,94 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Visina
30 mm
STS-35-6 Potporni izolator, crveni H=35mm, M6 4,93 HRK 6,16 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Visina
35 mm
STS-35 Potporni izolator, crveni H=35mm, M8 4,67 HRK 5,83 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Visina
35 mm
STS-40-6 Potporni izolator, crveni H=40mm, M6 6,30 HRK 7,87 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Visina
40 mm
STS-40 Potporni izolator, crveni H=40mm, M8 6,88 HRK 8,60 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Visina
40 mm
STS-40-10 Potporni izolator, crveni H=40mm, M10 7,65 HRK 9,56 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Visina
40 mm
STS-51 Potporni izolator, crveni H=51mm, M8 6,26 HRK 7,83 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Visina
51 mm
STS-51-10 Potporni izolator, crveni H=51mm, M10 8,10 HRK 10,12 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Visina
51 mm
STS-51-12 Potporni izolator, crveni H=51mm, M12 9,77 HRK 12,21 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Visina
51 mm
STS-76 Potporni izolator, crveni H=76mm, M10 15,33 HRK 19,16 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Visina
76 mm