Industrijske priključne kutije

NAZIVNI NAPON (V)

NAZIVNA STRUJA (A)

STUPANJ ZAŠTITE