Automatika za popravak faze,3-fazna, 3x6 kond.baterija