Automatika za popravak faze,3-fazna, 3x6 kond.baterija
TFJA-08
Automatika za popravak faze,3-fazna, 3x6 kond.baterija 144 X 144 mm
Neto660,059  EUR
Bruto825,074  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerni raspon očigledna snaga
40  -40  kvar
Broj faza
TFJA-08-RS485
USB-485 konverter za TFJA-08 USB-RS485
Neto157,740  EUR
Bruto197,175  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerni raspon očigledna snaga
40  -40  kvar