Minijaturni relej
RM09-240AC
Minijaturni relej 230V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
220 - 240 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-110AC
Minijaturni relej 110V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
110 - 110 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-48AC
Minijaturni relej 48V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
48 - 48 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-24AC
Minijaturni relej 24V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
24 - 24 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-12AC
Minijaturni relej 12V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
12 - 12 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-110DC
Minijaturni relej 110V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 5,166 EUR
(38,92 HRK)
Bruto 6,457 EUR
(48,65 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-48DC
Minijaturni relej 48V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-24DC
Minijaturni relej 24V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-12DC
Minijaturni relej 12V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM12-240AC
Minijaturni relej 230V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 8,099 EUR
(61,02 HRK)
Bruto 10,123 EUR
(76,28 HRK)
U obradi
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
220 - 240 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-110AC
Minijaturni relej 110V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
110 - 110 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-48AC
Minijaturni relej 48V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
48 - 48 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-24AC
Minijaturni relej 24V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
24 - 24 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-12AC
Minijaturni relej 12V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
12 - 12 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-110DC
Minijaturni relej 110V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 4,397 EUR
(33,13 HRK)
Bruto 5,496 EUR
(41,41 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-48DC
Minijaturni relej 48V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-24DC
Minijaturni relej 24V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-12DC
Minijaturni relej 12V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 6,124 EUR
(46,14 HRK)
Bruto 7,655 EUR
(57,67 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM14-220AC
Minijaturni relej 230V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 7,427 EUR
(55,96 HRK)
Bruto 9,284 EUR
(69,95 HRK)
240 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
220 - 240 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-110AC
Minijaturni relej 110V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 7,427 EUR
(55,96 HRK)
Bruto 9,284 EUR
(69,95 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
110 - 110 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-48AC
Minijaturni relej 48V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 7,427 EUR
(55,96 HRK)
Bruto 9,284 EUR
(69,95 HRK)
U dolasku: 10.05.2023.
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
48 - 48 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-24AC
Minijaturni relej 24V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 7,427 EUR
(55,96 HRK)
Bruto 9,284 EUR
(69,95 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
24 - 24 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-12AC
Minijaturni relej 12V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 7,427 EUR
(55,96 HRK)
Bruto 9,284 EUR
(69,95 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
12 - 12 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-110DC
Minijaturni relej 110V DC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 4,684 EUR
(35,29 HRK)
Bruto 5,855 EUR
(44,11 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-48DC
Minijaturni relej 48V DC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 7,427 EUR
(55,96 HRK)
Bruto 9,284 EUR
(69,95 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-24DC
Minijaturni relej 24V DC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 7,427 EUR
(55,96 HRK)
Bruto 9,284 EUR
(69,95 HRK)
29 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-12DC
Minijaturni relej 12V DC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 7,427 EUR
(55,96 HRK)
Bruto 9,284 EUR
(69,95 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4