Minijaturni relej

NAZIVNI NAPON (V)

BROJ NOŽICA (KOM)

KONTAKTI

RM09-240AC Minijaturni relej 230V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-110AC Minijaturni relej 110V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-48AC Minijaturni relej 48V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-24AC Minijaturni relej 24V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-12AC Minijaturni relej 12V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-110DC Minijaturni relej 110V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 29,50 HRK 36,87 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-48DC Minijaturni relej 48V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-24DC Minijaturni relej 24V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-12DC Minijaturni relej 12V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM12-240AC Minijaturni relej 230V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 46,25 HRK 57,81 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-110AC Minijaturni relej 110V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-48AC Minijaturni relej 48V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-24AC Minijaturni relej 24V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-12AC Minijaturni relej 12V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-110DC Minijaturni relej 110V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 25,11 HRK 31,38 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-48DC Minijaturni relej 48V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-24DC Minijaturni relej 24V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-12DC Minijaturni relej 12V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 34,97 HRK 43,71 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM14-220AC Minijaturni relej 230V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC) 37,52 HRK 46,90 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
14
Kontakti
4×CO
RM14-110AC Minijaturni relej 110V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC) 37,52 HRK 46,90 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
14
Kontakti
4×CO