Minijaturni relej

NAZIVNI NAPON (V)

BROJ NOŽICA (KOM)

KONTAKTI

RM09-240AC
Minijaturni relej 230V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
U dolasku: 10.11.2020.
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-110AC
Minijaturni relej 110V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-48AC
Minijaturni relej 48V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-24AC
Minijaturni relej 24V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-12AC
Minijaturni relej 12V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-110DC
Minijaturni relej 110V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 30,09 HRK
Bruto 37,61 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-48DC
Minijaturni relej 48V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-24DC
Minijaturni relej 24V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM09-12DC
Minijaturni relej 12V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM12-240AC
Minijaturni relej 230V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 47,17 HRK
Bruto 58,96 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-110AC
Minijaturni relej 110V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-48AC
Minijaturni relej 48V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-24AC
Minijaturni relej 24V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-12AC
Minijaturni relej 12V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-110DC
Minijaturni relej 110V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 25,61 HRK
Bruto 32,01 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-48DC
Minijaturni relej 48V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-24DC
Minijaturni relej 24V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
2 kom. u skladištu
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM12-12DC
Minijaturni relej 12V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,67 HRK
Bruto 44,59 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM14-220AC
Minijaturni relej 230V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 38,27 HRK
Bruto 47,84 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
14
Kontakti
4×CO
RM14-110AC
Minijaturni relej 110V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 38,27 HRK
Bruto 47,84 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
14
Kontakti
4×CO