Minijaturni relej
RM09-240AC
Minijaturni relej 230V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
220 - 240 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-110AC
Minijaturni relej 110V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
110 - 110 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-48AC
Minijaturni relej 48V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
48 - 48 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-24AC
Minijaturni relej 24V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
24 - 24 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-12AC
Minijaturni relej 12V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
12 - 12 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-110DC
Minijaturni relej 110V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 38,92 HRK
(5,165 EUR)
Bruto 48,65 HRK
(6,457 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-48DC
Minijaturni relej 48V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-24DC
Minijaturni relej 24V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM09-12DC
Minijaturni relej 12V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
U obradi
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
RM12-240AC
Minijaturni relej 230V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 61,02 HRK
(8,099 EUR)
Bruto 76,28 HRK
(10,123 EUR)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
220 - 240 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-110AC
Minijaturni relej 110V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
110 - 110 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-48AC
Minijaturni relej 48V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
48 - 48 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-24AC
Minijaturni relej 24V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
24 - 24 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-12AC
Minijaturni relej 12V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
12 - 12 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-110DC
Minijaturni relej 110V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 33,13 HRK
(4,397 EUR)
Bruto 41,41 HRK
(5,496 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-48DC
Minijaturni relej 48V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-24DC
Minijaturni relej 24V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM12-12DC
Minijaturni relej 12V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 46,14 HRK
(6,124 EUR)
Bruto 57,68 HRK
(7,655 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
3
RM14-220AC
Minijaturni relej 230V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 55,96 HRK
(7,427 EUR)
Bruto 69,95 HRK
(9,284 EUR)
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
220 - 240 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-110AC
Minijaturni relej 110V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 55,96 HRK
(7,427 EUR)
Bruto 69,95 HRK
(9,284 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
110 - 110 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-48AC
Minijaturni relej 48V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 55,96 HRK
(7,427 EUR)
Bruto 69,95 HRK
(9,284 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
48 - 48 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-24AC
Minijaturni relej 24V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 55,96 HRK
(7,427 EUR)
Bruto 69,95 HRK
(9,284 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
24 - 24 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-12AC
Minijaturni relej 12V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 55,96 HRK
(7,427 EUR)
Bruto 69,95 HRK
(9,284 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
12 - 12 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-110DC
Minijaturni relej 110V DC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 35,29 HRK
(4,684 EUR)
Bruto 44,11 HRK
(5,855 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-48DC
Minijaturni relej 48V DC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 55,96 HRK
(7,427 EUR)
Bruto 69,95 HRK
(9,284 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-24DC
Minijaturni relej 24V DC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 55,96 HRK
(7,427 EUR)
Bruto 69,95 HRK
(9,284 EUR)
29 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4
RM14-12DC
Minijaturni relej 12V DC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)
Neto 55,96 HRK
(7,427 EUR)
Bruto 69,95 HRK
(9,284 EUR)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
3 A
Vrsta napona za pokretanje
DC
Polarizacija pogonskog namotaja
bez polariteta
Broj kontakata kao preklopni kontakti
4