Neizolirana utično-natična stopica
CSE Neizolirana utično-natična stopica, pokositreni bakar 6,3×0,8mm, 1-2,5mm2 1,02 HRK 1,27 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
Tip
neizolirane
CSEL Neizolirana utično-natična stopica, žuti bakar 6,3×0,8mm, 1-2,5mm2 0,58 HRK 0,73 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
Tip
neizolirane