Automatski osigurač tipa MB - 4,5 kA
MB-1B-6
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 6A, 4,5 kA
Neto2,642  EUR
(19,91  HRK)
Bruto3,303  EUR
(24,88  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
MB-1B-10
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 10A, 4,5 kA
Neto2,526  EUR
(19,03  HRK)
Bruto3,158  EUR
(23,79  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
MB-1B-13
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 13A, 4,5 kA
Neto2,526  EUR
(19,03  HRK)
Bruto3,158  EUR
(23,79  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
MB-1B-16
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 16A, 4,5 kA
Neto2,526  EUR
(19,03  HRK)
Bruto3,158  EUR
(23,79  HRK)
Više od 1000 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
MB-1B-20
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 20A, 4,5 kA
Neto2,596  EUR
(19,56  HRK)
Bruto3,245  EUR
(24,45  HRK)
Više od 1000 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
MB-1B-25
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 25A, 4,5 kA
Neto2,665  EUR
(20,08  HRK)
Bruto3,331  EUR
(25,10  HRK)
Više od 1000 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
MB-1B-32
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 32A, 4,5 kA
Neto2,665  EUR
(20,08  HRK)
Bruto3,331  EUR
(25,10  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
MB-1B-40
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 40A, 4,5 kA
Neto3,064  EUR
(23,09  HRK)
Bruto3,830  EUR
(28,86  HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
MB-1B-50
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 50A, 4,5 kA
Neto3,178  EUR
(23,94  HRK)
Bruto3,973  EUR
(29,93  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
MB-1B-63
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 63A, 4,5 kA
Neto3,178  EUR
(23,94  HRK)
Bruto3,973  EUR
(29,93  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-6
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 6A, 4,5 kA
Neto2,642  EUR
(19,91  HRK)
Bruto3,303  EUR
(24,88  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-10
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 10A, 4,5 kA
Neto2,526  EUR
(19,03  HRK)
Bruto3,158  EUR
(23,79  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-13
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 13A, 4,5 kA
Neto2,526  EUR
(19,03  HRK)
Bruto3,158  EUR
(23,79  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-16
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 16A, 4,5 kA
Neto2,526  EUR
(19,03  HRK)
Bruto3,158  EUR
(23,79  HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-20
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 20A, 4,5 kA
Neto2,596  EUR
(19,56  HRK)
Bruto3,245  EUR
(24,45  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-25
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 25A, 4,5 kA
Neto2,665  EUR
(20,08  HRK)
Bruto3,331  EUR
(25,10  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-32
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 32A, 4,5 kA
Neto2,665  EUR
(20,08  HRK)
Bruto3,331  EUR
(25,10  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-40
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 40A, 4,5 kA
Neto3,064  EUR
(23,09  HRK)
Bruto3,830  EUR
(28,86  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-50
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 50A, 4,5 kA
Neto3,178  EUR
(23,94  HRK)
Bruto3,973  EUR
(29,93  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
MB-1C-63
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 63A, 4,5 kA
Neto3,178  EUR
(23,94  HRK)
Bruto3,973  EUR
(29,93  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-6
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 6A, 4,5 kA
Neto5,285  EUR
(39,82  HRK)
Bruto6,606  EUR
(49,77  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-10
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 10A, 4,5 kA
Neto5,053  EUR
(38,07  HRK)
Bruto6,316  EUR
(47,59  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-13
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 13A, 4,5 kA
Neto5,053  EUR
(38,07  HRK)
Bruto6,316  EUR
(47,59  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-16
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 16A, 4,5 kA
Neto5,053  EUR
(38,07  HRK)
Bruto6,316  EUR
(47,59  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-20
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 20A, 4,5 kA
Neto5,191  EUR
(39,11  HRK)
Bruto6,489  EUR
(48,89  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-25
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 25A, 4,5 kA
Neto5,330  EUR
(40,16  HRK)
Bruto6,663  EUR
(50,20  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-32
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 32A, 4,5 kA
Neto5,330  EUR
(40,16  HRK)
Bruto6,663  EUR
(50,20  HRK)
3 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-40
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 40A, 4,5 kA
Neto6,128  EUR
(46,17  HRK)
Bruto7,660  EUR
(57,71  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-50
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 50A, 4,5 kA
Neto6,356  EUR
(47,89  HRK)
Bruto7,945  EUR
(59,86  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
MB-2B-63
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 63A, 4,5 kA
Neto6,356  EUR
(47,89  HRK)
Bruto7,945  EUR
(59,86  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-6
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 6A, 4,5 kA
Neto5,285  EUR
(39,82  HRK)
Bruto6,606  EUR
(49,77  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-10
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 10A, 4,5 kA
Neto5,053  EUR
(38,07  HRK)
Bruto6,316  EUR
(47,59  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-13
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 13A, 4,5 kA
Neto5,053  EUR
(38,07  HRK)
Bruto6,316  EUR
(47,59  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-16
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 16A, 4,5 kA
Neto5,053  EUR
(38,07  HRK)
Bruto6,316  EUR
(47,59  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-20
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 20A, 4,5 kA
Neto5,191  EUR
(39,11  HRK)
Bruto6,489  EUR
(48,89  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-25
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 25A, 4,5 kA
Neto5,330  EUR
(40,16  HRK)
Bruto6,663  EUR
(50,20  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-32
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 32A, 4,5 kA
Neto5,330  EUR
(40,16  HRK)
Bruto6,663  EUR
(50,20  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-40
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 40A, 4,5 kA
Neto6,128  EUR
(46,17  HRK)
Bruto7,660  EUR
(57,71  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-50
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 50A, 4,5 kA
Neto6,356  EUR
(47,89  HRK)
Bruto7,945  EUR
(59,86  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
MB-2C-63
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 63A, 4,5 kA
Neto6,356  EUR
(47,89  HRK)
Bruto7,945  EUR
(59,86  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
MB-3B-6
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 6A, 4,5 kA
Neto7,926  EUR
(59,72  HRK)
Bruto9,908  EUR
(74,65  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
400  V
MB-3B-10
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 10A, 4,5 kA
Neto7,579  EUR
(57,10  HRK)
Bruto9,474  EUR
(71,38  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
400  V
MB-3B-13
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 13A, 4,5 kA
Neto7,579  EUR
(57,10  HRK)
Bruto9,474  EUR
(71,38  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
400  V
MB-3B-16
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 16A, 4,5 kA
Neto7,579  EUR
(57,10  HRK)
Bruto9,474  EUR
(71,38  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
400  V
MB-3B-20
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 20A, 4,5 kA
Neto7,788  EUR
(58,68  HRK)
Bruto9,735  EUR
(73,35  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
MB-3B-25
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 25A, 4,5 kA
Neto7,996  EUR
(60,25  HRK)
Bruto9,995  EUR
(75,31  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
400  V
MB-3B-32
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 32A, 4,5 kA
Neto7,996  EUR
(60,25  HRK)
Bruto9,995  EUR
(75,31  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
MB-3B-40
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 40A, 4,5 kA
Neto9,192  EUR
(69,26  HRK)
Bruto11,490  EUR
(86,57  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
400  V
MB-3B-50
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 50A, 4,5 kA
Neto9,534  EUR
(71,83  HRK)
Bruto11,918  EUR
(89,79  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
400  V
MB-3B-63
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 63A, 4,5 kA
Neto9,534  EUR
(71,83  HRK)
Bruto11,918  EUR
(89,79  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V