Automatski osigurač tipa MB - 4,5 kA

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

MB-1B-6 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 6A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1B-10 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 10A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1B-13 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 13A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1B-16 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 16A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1B-20 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 20A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1B-25 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 25A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1B-32 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 32A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1B-40 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 40A, 4,5 kA 16,29 HRK 20,36 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1B-50 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 50A, 4,5 kA 16,29 HRK 20,36 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1B-63 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 63A, 4,5 kA 16,29 HRK 20,36 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-6 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 6A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-10 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 10A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-13 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 13A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-16 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 16A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-20 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 20A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-25 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 25A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-32 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 32A, 4,5 kA 14,50 HRK 18,12 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-40 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 40A, 4,5 kA 16,29 HRK 20,36 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-50 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 50A, 4,5 kA 16,29 HRK 20,36 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
MB-1C-63 Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 63A, 4,5 kA 16,29 HRK 20,36 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA