Vremenska jedinica
TR7DT2
Vremenska jedinica za sklopnike TR1D/F,kašnjenje privlačenja 0,1-30sec, 1×NC+1×NO
Neto32,362  EUR
Bruto40,453  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR7DR2
Vremenska jedinica za sklopnike TR1D/F, kašnjenje otpuštanja 0,1-30sec, 1×NC+1×NO
Neto35,048  EUR
Bruto43,810  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A