Vremenska jedinica
TR7DT2 Vremenska jedinica za sklopnike TR1D/F,kašnjenje privlačenja 0,1-30sec, 1×NC+1×NO 202,45 HRK 253,06 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR7DR2 Vremenska jedinica za sklopnike TR1D/F, kašnjenje otpuštanja 0,1-30sec, 1×NC+1×NO 219,25 HRK 274,06 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20