Mrežni analizator
DTT-4
Digitalni mrežni analizator 96×96mm
Neto385,471  EUR
Bruto481,839  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Pokaznik
digitalni
Broj ulaznih naponskih kanala
Broj ulaznih strujnih kanala
Mjerenje jakosti struje
sa strujnim kliještima/adapterom za strujna kliješta
Faktor snage
Da