Mrežni analizator
DTT-4
Digitalni mrežni analizator 96×96mm
Neto 385,471 EUR
(2.904,33 HRK)
Bruto 481,839 EUR
(3.630,41 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Pokaznik
digitalni
Broj ulaznih naponskih kanala
4
Broj ulaznih strujnih kanala
3
Mjerenje jakosti struje
sa strujnim kliještima/adapterom za strujna kliješta
Faktor snage
Da