Mrežni analizator
DTT-4
Digitalni mrežni analizator 96×96mm
Neto 2.907,56 HRK
(385,891 EUR)
Bruto 3.634,45 HRK
(482,364 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Pokaznik
digitalni
Broj ulaznih naponskih kanala
4
Broj ulaznih strujnih kanala
3
Mjerenje jakosti struje
sa strujnim kliještima/adapterom za strujna kliješta
Faktor snage
Da