3-fazno električno brojilo za redanje
TVO-F3-4M
Električno brojilo, direktno,3-fazno, 4 modula 400V / 10 (100)A Pd=3W
Neto108,160  EUR
Bruto135,200  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektronički
Nazivna struja (In)
100  A
Maks. struja (Imax)
120  A
Nazivni napon (Un) N-L
230  -230  V
Nazivni napon (Un) L-L
400  -400  V
TVOF37
Brojilo za direktno mjerenje 3-fazno, LCD prikaz, 7 modula 400VAC / 10(100)A
Neto50,080  EUR
Bruto62,600  EUR
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektronički
Nazivna struja (In)
100  A
Maks. struja (Imax)
120  A
Nazivni napon (Un) N-L
230  -230  V
Nazivni napon (Un) L-L
400  -400  V
TVOF37MOD
Brojilo za direktno mjerenje 3-faze,MODBUS,7 modula 400VAC / 10(100)A
Neto59,020  EUR
Bruto73,775  EUR
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektronički
Nazivna struja (In)
100  A
Maks. struja (Imax)
120  A
Nazivni napon (Un) N-L
230  -230  V
Nazivni napon (Un) L-L
400  -400  V
TVOF3M7
Elektromehaničko direktno brojilo, 3-fazno, 7 modula 400VAC / 10(100)A
Neto44,658  EUR
Bruto55,823  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektromehanički
Nazivna struja (In)
100  A
Maks. struja (Imax)
120  A
Nazivni napon (Un) N-L
230  -230  V
Nazivni napon (Un) L-L
400  -400  V
TVO-F3-4MCT
3-fazno električno brojilo za CT,indirektno , LCD, 4 modula 400V / 5 A CT Pd=3W
Neto109,534  EUR
Bruto136,918  EUR
Više od 30 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektronički
Nazivna struja (In)
5  A
Maks. struja (Imax)
6  A
Nazivni napon (Un) N-L
230  -230  V
Nazivni napon (Un) L-L
400  -400  V
TVO-F3-4MCTA
Brojilo za indirektno mjerenje s CT,3-faze,4 modula 400V / 5 A CT Pd=3W
Neto59,020  EUR
Bruto73,775  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektronički
Nazivna struja (In)
5  A
Maks. struja (Imax)
6  A
Nazivni napon (Un) N-L
230  -230  V
Nazivni napon (Un) L-L
400  -400  V