3-fazno električno brojilo za redanje
TVO-F3-4M
Električno brojilo, direktno,3-fazno, 4 modula 400V / 10 (100)A Pd=3W
Neto 769,52 HRK
Bruto 961,90 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektronički
Nazivna struja (In)
10 A
Maks. struja (Imax)
100 A
Nazivni napon (Un) N-L
230 - 230 V
Nazivni napon (Un) L-L
400 - 400 V
TVOF37
Brojilo za direktno mjerenje 3-fazno, LCD prikaz, 7 modula 400VAC / 10(100)A
Neto 391,93 HRK
Bruto 489,91 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektronički
Nazivna struja (In)
10 A
Maks. struja (Imax)
100 A
Nazivni napon (Un) N-L
230 - 230 V
Nazivni napon (Un) L-L
400 - 400 V
TVOF3M7
Elektromehaničko direktno brojilo, 3-fazno, 7 modula 400VAC / 10(100)A
Neto 349,50 HRK
Bruto 436,88 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektromehanički
Nazivna struja (In)
10 A
Maks. struja (Imax)
100 A
Nazivni napon (Un) N-L
230 - 230 V
Nazivni napon (Un) L-L
400 - 400 V
TVO-F3-4MCT
3-fazno električno brojilo s transformatorom, LCD, 4 modula 400V / 5 A CT Pd=3W
Neto 779,29 HRK
Bruto 974,11 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Vrsta brojila
elektronički
Nazivna struja (In)
5 A
Maks. struja (Imax)
5 A
Nazivni napon (Un) N-L
230 - 230 V
Nazivni napon (Un) L-L
400 - 400 V