Motorske zaštitne sklopke

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

STUPANJ ZAŠTITE