Nožasti osigurač s aM karakteristikom

NAZIVNA STRUJA (A)

NTM00-2 Nožasti osigurač 500V AC, 2A, 00, 120kA, aM 22,38 HRK 27,98 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
1P
NTM00-4 Nožasti osigurač 500V AC, 4A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Broj polova
1P
NTM00-6 Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00, 120kA, aM 26,30 HRK 32,87 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Broj polova
1P
NTM00-10 Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Broj polova
1P
NTM00-16 Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Broj polova
1P
NTM00-20 Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Broj polova
1P
NTM00-25 Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Broj polova
1P
NTM00-32 Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
1P
NTM00-40 Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
1P
NTM00-50 Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Broj polova
1P
NTM00-63 Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
NTM00-80 Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Broj polova
1P
NTM00-100 Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00, 120kA, aM 20,04 HRK 25,04 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
1P
NTM00-125 Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00, 120kA, aM 18,39 HRK 22,99 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
125 A
Broj polova
1P
NTM00-160 Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00, 120kA, aM 17,54 HRK 21,93 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Broj polova
1P
NTM0-6 Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 0, 120kA, aM 26,44 HRK 33,05 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Broj polova
1P
NTM0-10 Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 0, 120kA, aM 24,04 HRK 30,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Broj polova
1P
NTM0-16 Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 0, 120kA, aM 24,04 HRK 30,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Broj polova
1P
NTM0-20 Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 0, 120kA, aM 24,04 HRK 30,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Broj polova
1P
NTM0-25 Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 0, 120kA, aM 24,04 HRK 30,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Broj polova
1P