Nožasti osigurač s aM karakteristikom
NTM00-2
Nožasti osigurač Un=400V AC, 2A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,686  EUR
(27,77  HRK)
Bruto4,608  EUR
(34,72  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
2  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-4
Nožasti osigurač Un=400V AC, 4A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-6
Nožasti osigurač Un=400V AC, 6A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto4,331  EUR
(32,63  HRK)
Bruto5,414  EUR
(40,79  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-10
Nožasti osigurač Un=400V AC, 10A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-16
Nožasti osigurač Un=400V AC, 16A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-20
Nožasti osigurač Un=400V AC, 20A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-25
Nožasti osigurač Un=400V AC, 25A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-32
Nožasti osigurač Un=400V AC, 32A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-40
Nožasti osigurač Un=400V AC, 40A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-50
Nožasti osigurač Un=400V AC, 50A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-63
Nožasti osigurač Un=400V AC, 63A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-80
Nožasti osigurač Un=400V AC, 80A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-100
Nožasti osigurač Un=400V AC, 100A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,300  EUR
(24,86  HRK)
Bruto4,125  EUR
(31,08  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-125
Nožasti osigurač Un=400V AC, 125A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto3,090  EUR
(23,28  HRK)
Bruto3,863  EUR
(29,10  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM00-160
Nožasti osigurač Un=400V AC, 160A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto2,947  EUR
(22,20  HRK)
Bruto3,684  EUR
(27,76  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-6
Nožasti osigurač Un=400V AC, 6A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto4,396  EUR
(33,12  HRK)
Bruto5,495  EUR
(41,40  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-10
Nožasti osigurač Un=400V AC, 10A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,959  EUR
(29,83  HRK)
Bruto4,949  EUR
(37,29  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-16
Nožasti osigurač Un=400V AC, 16A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,959  EUR
(29,83  HRK)
Bruto4,949  EUR
(37,29  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-20
Nožasti osigurač Un=400V AC, 20A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,734  EUR
(28,13  HRK)
Bruto4,668  EUR
(35,17  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-25
Nožasti osigurač Un=400V AC, 25A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,734  EUR
(28,13  HRK)
Bruto4,668  EUR
(35,17  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-32
Nožasti osigurač Un=400V AC, 32A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,734  EUR
(28,13  HRK)
Bruto4,668  EUR
(35,17  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-40
Nožasti osigurač Un=400V AC, 40A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,734  EUR
(28,13  HRK)
Bruto4,668  EUR
(35,17  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-50
Nožasti osigurač Un=400V AC, 50A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,734  EUR
(28,13  HRK)
Bruto4,668  EUR
(35,17  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-63
Nožasti osigurač Un=400V AC, 63A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,920  EUR
(29,54  HRK)
Bruto4,900  EUR
(36,92  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-80
Nožasti osigurač Un=400V AC, 80A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,734  EUR
(28,13  HRK)
Bruto4,668  EUR
(35,17  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-100
Nožasti osigurač Un=400V AC, 100A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto3,959  EUR
(29,83  HRK)
Bruto4,949  EUR
(37,29  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM0-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 0, 120kA, aM
Neto4,354  EUR
(32,81  HRK)
Bruto5,443  EUR
(41,01  HRK)
Nije na zalihi
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM1-80
Nožasti osigurač Un=400V AC, 80A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto7,793  EUR
(58,72  HRK)
Bruto9,741  EUR
(73,40  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM1-100
Nožasti osigurač Un=400V AC, 100A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto7,793  EUR
(58,72  HRK)
Bruto9,741  EUR
(73,40  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM1-125
Nožasti osigurač Un=400V AC, 125A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto7,439  EUR
(56,05  HRK)
Bruto9,299  EUR
(70,06  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM1-160
Nožasti osigurač Un=400V AC, 160A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto7,439  EUR
(56,05  HRK)
Bruto9,299  EUR
(70,06  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM1-200
Nožasti osigurač Un=400V AC, 200A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto7,439  EUR
(56,05  HRK)
Bruto9,299  EUR
(70,06  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM1-250
Nožasti osigurač 500V AC, 250A, 1, 120kA, aM
Neto7,439  EUR
(56,05  HRK)
Bruto9,299  EUR
(70,06  HRK)
Nije na zalihi
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
250  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM2-125
Nožasti osigurač Un=400V AC, 125A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto12,394  EUR
(93,38  HRK)
Bruto15,493  EUR
(116,73  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM2-160
Nožasti osigurač Un=400V AC, 160A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto12,394  EUR
(93,38  HRK)
Bruto15,493  EUR
(116,73  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM2-200
Nožasti osigurač Un=400V AC, 200A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto12,394  EUR
(93,38  HRK)
Bruto15,493  EUR
(116,73  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM2-224
Nožasti osigurač Un=400V AC, 224A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto12,394  EUR
(93,38  HRK)
Bruto15,493  EUR
(116,73  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
224  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM2-250
Nožasti osigurač Un=400V AC, 250A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto12,394  EUR
(93,38  HRK)
Bruto15,493  EUR
(116,73  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
250  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM2-300
Nožasti osigurač Un=400V AC, 300A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto12,394  EUR
(93,38  HRK)
Bruto15,493  EUR
(116,73  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
300  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM2-315
Nožasti osigurač Un=400V AC, 315A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto12,394  EUR
(93,38  HRK)
Bruto15,493  EUR
(116,73  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
315  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM2-355
Nožasti osigurač 500V AC, 355A, 2, 120kA, aM
Neto12,394  EUR
(93,38  HRK)
Bruto15,493  EUR
(116,73  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
355  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM2-400
Nožasti osigurač 500V AC, 400A, 2, 120kA, aM
Neto12,676  EUR
(95,51  HRK)
Bruto15,845  EUR
(119,38  HRK)
Nije na zalihi
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
400  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM3-315
Nožasti osigurač Un=400V AC, 315A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto16,932  EUR
(127,57  HRK)
Bruto21,165  EUR
(159,47  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
315  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM3-355
Nožasti osigurač Un=400V AC, 355A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto16,932  EUR
(127,57  HRK)
Bruto21,165  EUR
(159,47  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
355  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM3-400
Nožasti osigurač Un=400V AC, 400A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto16,932  EUR
(127,57  HRK)
Bruto21,165  EUR
(159,47  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
400  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM3-425
Nožasti osigurač Un=400V AC, 425A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto16,932  EUR
(127,57  HRK)
Bruto21,165  EUR
(159,47  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
425  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM3-500
Nožasti osigurač Un=400V AC, 500A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto16,932  EUR
(127,57  HRK)
Bruto21,165  EUR
(159,47  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
500  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA
NTM3-630
Nožasti osigurač 500V AC, 630A, 3, 120kA, aM
Neto15,534  EUR
(117,04  HRK)
Bruto19,418  EUR
(146,30  HRK)
Nije na zalihi
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
630  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivni preklopni kapacitet
120  kA