Nožasti osigurač s aM karakteristikom
NTM00-2
Nožasti osigurač 500V AC, 2A, 00, 120kA, aM
Neto 3,605 EUR
(27,16 HRK)
Bruto 4,506 EUR
(33,95 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
2 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-4
Nožasti osigurač 500V AC, 4A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00, 120kA, aM
Neto 4,234 EUR
(31,90 HRK)
Bruto 5,292 EUR
(39,88 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00, 120kA, aM
Neto 3,226 EUR
(24,31 HRK)
Bruto 4,033 EUR
(30,39 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00, 120kA, aM
Neto 3,021 EUR
(22,76 HRK)
Bruto 3,776 EUR
(28,45 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM00-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00, 120kA, aM
Neto 2,880 EUR
(21,70 HRK)
Bruto 3,600 EUR
(27,12 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 0, 120kA, aM
Neto 4,256 EUR
(32,07 HRK)
Bruto 5,321 EUR
(40,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 0, 120kA, aM
Neto 3,870 EUR
(29,16 HRK)
Bruto 4,838 EUR
(36,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 0, 120kA, aM
Neto 3,870 EUR
(29,16 HRK)
Bruto 4,838 EUR
(36,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 0, 120kA, aM
Neto 3,870 EUR
(29,16 HRK)
Bruto 4,838 EUR
(36,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 0, 120kA, aM
Neto 3,870 EUR
(29,16 HRK)
Bruto 4,838 EUR
(36,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 0, 120kA, aM
Neto 3,870 EUR
(29,16 HRK)
Bruto 4,838 EUR
(36,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 0, 120kA, aM
Neto 3,870 EUR
(29,16 HRK)
Bruto 4,838 EUR
(36,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 0, 120kA, aM
Neto 3,870 EUR
(29,16 HRK)
Bruto 4,838 EUR
(36,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 0, 120kA, aM
Neto 4,064 EUR
(30,62 HRK)
Bruto 5,080 EUR
(38,27 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 0, 120kA, aM
Neto 3,870 EUR
(29,16 HRK)
Bruto 4,838 EUR
(36,45 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 0, 120kA, aM
Neto 3,870 EUR
(29,16 HRK)
Bruto 4,838 EUR
(36,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM0-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 0, 120kA, aM
Neto 4,256 EUR
(32,07 HRK)
Bruto 5,321 EUR
(40,09 HRK)
Nije na zalihi
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM1-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 1, 120kA, aM
Neto 7,691 EUR
(57,95 HRK)
Bruto 9,614 EUR
(72,44 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM1-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 1, 120kA, aM
Neto 7,691 EUR
(57,95 HRK)
Bruto 9,614 EUR
(72,44 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM1-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 1, 120kA, aM
Neto 7,342 EUR
(55,32 HRK)
Bruto 9,178 EUR
(69,15 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM1-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 1, 120kA, aM
Neto 7,342 EUR
(55,32 HRK)
Bruto 9,178 EUR
(69,15 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM1-200
Nožasti osigurač 500V AC, 200A, 1, 120kA, aM
Neto 7,342 EUR
(55,32 HRK)
Bruto 9,178 EUR
(69,15 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM1-250
Nožasti osigurač 500V AC, 250A, 1, 120kA, aM
Neto 7,342 EUR
(55,32 HRK)
Bruto 9,178 EUR
(69,15 HRK)
Nije na zalihi
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
250 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM2-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 2, 120kA, aM
Neto 12,003 EUR
(90,44 HRK)
Bruto 15,004 EUR
(113,05 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM2-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 2, 120kA, aM
Neto 12,003 EUR
(90,44 HRK)
Bruto 15,004 EUR
(113,05 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM2-200
Nožasti osigurač 500V AC, 200A, 2, 120kA, aM
Neto 12,003 EUR
(90,44 HRK)
Bruto 15,004 EUR
(113,05 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM2-224
Nožasti osigurač 500V AC, 224A, 2, 120kA, aM
Neto 12,003 EUR
(90,44 HRK)
Bruto 15,004 EUR
(113,05 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
224 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM2-250
Nožasti osigurač 500V AC, 250A, 2, 120kA, aM
Neto 12,003 EUR
(90,44 HRK)
Bruto 15,004 EUR
(113,05 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
250 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM2-300
Nožasti osigurač 500V AC, 300A, 2, 120kA, aM
Neto 12,003 EUR
(90,44 HRK)
Bruto 15,004 EUR
(113,05 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
300 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM2-315
Nožasti osigurač 500V AC, 315A, 2, 120kA, aM
Neto 12,003 EUR
(90,44 HRK)
Bruto 15,004 EUR
(113,05 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
315 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM2-355
Nožasti osigurač 500V AC, 355A, 2, 120kA, aM
Neto 12,003 EUR
(90,44 HRK)
Bruto 15,004 EUR
(113,05 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
355 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM2-400
Nožasti osigurač 500V AC, 400A, 2, 120kA, aM
Neto 12,276 EUR
(92,49 HRK)
Bruto 15,344 EUR
(115,61 HRK)
Nije na zalihi
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
400 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM3-315
Nožasti osigurač 500V AC, 315A, 3, 120kA, aM
Neto 16,098 EUR
(121,29 HRK)
Bruto 20,122 EUR
(151,61 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
315 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM3-355
Nožasti osigurač 500V AC, 355A, 3, 120kA, aM
Neto 16,098 EUR
(121,29 HRK)
Bruto 20,122 EUR
(151,61 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
355 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM3-400
Nožasti osigurač 500V AC, 400A, 3, 120kA, aM
Neto 16,098 EUR
(121,29 HRK)
Bruto 20,122 EUR
(151,61 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
400 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM3-425
Nožasti osigurač 500V AC, 425A, 3, 120kA, aM
Neto 16,098 EUR
(121,29 HRK)
Bruto 20,122 EUR
(151,61 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
425 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM3-500
Nožasti osigurač 500V AC, 500A, 3, 120kA, aM
Neto 16,098 EUR
(121,29 HRK)
Bruto 20,122 EUR
(151,61 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
500 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NTM3-630
Nožasti osigurač 500V AC, 630A, 3, 120kA, aM
Neto 16,098 EUR
(121,29 HRK)
Bruto 20,122 EUR
(151,61 HRK)
Nije na zalihi
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
630 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA