Kombinirana zaštitna sklopka tipa EVOBKM, Tip B
EVOBKM2B603
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, B karakteristika B6A, 30 mA, 6kA, B
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2B1003
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, B karakteristika B10A, 30 mA, 6kA, B
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2B1303
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, B karakteristika B13A, 30 mA, 6kA, B
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2B1603
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, B karakteristika B16A, 30 mA, 6kA, B
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
3 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2B2003
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, B karakteristika B20A, 30 mA, 6kA, B
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2B2503
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, B karakteristika B25A, 30 mA, 6kA, B
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
4 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2B3203
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, B karakteristika B32A, 30 mA, 6kA, B
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2B4003
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, B karakteristika B40A, 30 mA, 6kA, B
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
4 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2C603
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, C karakteristika C6A, 30 mA, 6kA, C
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2C1003
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, C karakteristika C10A, 30 mA, 6kA, C
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
3 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2C1303
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, C karakteristika C13A, 30 mA, 6kA, C
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2C1603
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, C karakteristika C16A, 30 mA, 6kA, C
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
3 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2C2003
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, C karakteristika C20A, 30 mA, 6kA, C
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
2 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2C2503
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, C karakteristika C25A, 30 mA, 6kA, C
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
6 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2C3203
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, C karakteristika C32A, 30 mA, 6kA, C
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM2C4003
Kombinirana zaštitna sklopka, 2P, C karakteristika C40A, 30 mA, 6kA, C
Neto242,140  EUR
Bruto302,675  EUR
U dolasku: 10.08.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4B603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,B karakteristika B6A, 30 mA, 6kA, B
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4B1003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,B karakteristika B10A, 30 mA, 6kA, B
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4B1303
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,B karakteristika B13A, 30 mA, 6kA, B
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4B1603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,B karakteristika B16A, 30 mA, 6kA, B
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4B2003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,B karakteristika B20A, 30 mA, 6kA, B
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4B2503
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,B karakteristika B25A, 30 mA, 6kA, B
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4B3203
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,B karakteristika B32A, 30 mA, 6kA, B
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4B4003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,B karakteristika B40A, 30 mA, 6kA, B
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4C603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,C karakteristika C6A, 30 mA, 6kA, C
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4C1003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,C karakteristika C10A, 30 mA, 6kA, C
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4C1303
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,C karakteristika C13A, 30 mA, 6kA, C
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4C1603
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,C karakteristika C16A, 30 mA, 6kA, C
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4C2003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,C karakteristika C20A, 30 mA, 6kA, C
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4C2503
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,C karakteristika C25A, 30 mA, 6kA, C
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4C3203
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,C karakteristika C32A, 30 mA, 6kA, C
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOBKM4C4003
Kombinirana zaštitna sklopka, 4P, 5modula,C karakteristika C40A, 30 mA, 6kA, C
Neto264,611  EUR
Bruto330,764  EUR
U dolasku: 20.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV