Zaštitna strujna sklopka tipa EVOG

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

EVOG2P2503
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
25 A
Broj polova
2P
EVOG2P4003
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
40 A
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
2P
EVOG2P6303
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 30mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Broj polova
2P
Karakteristika
A / AC
EVOG2P8003
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 80A, 30mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
80 A
Broj polova
2P
Karakteristika
A / AC
EVOG2P251
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
25 A
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
2P
EVOG2P401
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
EVOG2P631
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 100mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
A / AC
Max. odvodna struja
6 kA
EVOG2P801
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 80A, 100mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
80 A
EVOG2P253
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
25 A
Max. odvodna struja
6 kA
EVOG2P403
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
40 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
EVOG2P633
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
63 A
EVOG2P803
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 80A, 300mA, 6kA, A
Neto 220,31 HRK
Bruto 275,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
80 A
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
2P
EVOG4P2503
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 6kA, A
Neto 291,38 HRK
Bruto 364,23 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Nazivna struja
25 A
Max. odvodna struja
6 kA
EVOG4P4003
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 6kA, A
Neto 291,38 HRK
Bruto 364,23 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Broj polova
4P
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
Max. odvodna struja
6 kA
EVOG4P6303
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 6kA, A
Neto 291,38 HRK
Bruto 364,23 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
4P
Nazivna struja
63 A
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
A / AC
EVOG4P8003
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 80A, 30mA, 6kA, A
Neto 291,38 HRK
Bruto 364,23 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
80 A
EVOG4P251
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 6kA, A
Neto 291,38 HRK
Bruto 364,23 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
25 A
EVOG4P401
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 6kA, A
Neto 291,38 HRK
Bruto 364,23 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Max. odvodna struja
6 kA
EVOG4P631
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 6kA, A
Neto 291,38 HRK
Bruto 364,23 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
63 A
EVOG4P801
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 80A, 100mA, 6kA, A
Neto 291,38 HRK
Bruto 364,23 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
80 A