Kombinirane zaštitne sklopke

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

MAX. ODVODNA STRUJA (kA)