Sklopka s ručicom

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE

NYBD21KST Sklopka s ručkom, metalna osnova, 2-položaja 1×NO, 3A/230V AC, IP42 43,45 HRK 54,31 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYBD21KSTT Sklopka s ručkom u kućištu, metalna osnova, 2-položaja 1×NO, 3A/230V AC, IP44 104,42 HRK 130,53 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYBJ21KLO Sklopka s ručkom, metalna osnova, 2-položaja, duga ručka 1×NO, 3A/230V AC, IP42 43,45 HRK 54,31 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYBJ21KLOT Sklopka s ručkom u kućištu, met.osnova,2-položaja,duga ručka 1×NO, 3A/230V AC, IP44 104,42 HRK 130,53 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
KBD25ST Sklopka s ručkom, metalna osnova, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/230V AC, IP42 69,11 HRK 86,39 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
KBD25STT Sklopka s ručkom u kućištu, metalna osnova, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/230V AC, IP44 117,45 HRK 146,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
KBJ25LO Sklopka s ručkom, metalna osnova, 2-položaja, duga ručka 1×NC+1×NO, 3A/230V AC, IP42 69,11 HRK 86,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
KBJ25LOT Sklopka s ručkom u kućištu, met.osnova,2-položaja,duga ručka 1×NC+1×NO, 3A/230V AC, IP44 117,45 HRK 146,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYBD33KST Sklopka s ručkom, metalna osnova, 3-položaja 2×NO, 3A/230V AC, IP42 49,52 HRK 61,90 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
2×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYBD33KSTT Sklopka s ručkom u kućištu, metalna osnova, 3-položaja 2×NO, 3A/230V AC, IP44 122,93 HRK 153,66 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
2×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYBJ33KLO Sklopka s ručkom, metalna osnova, 3-položaja, duga ručka 2×NO, 3A/230V AC, IP42 49,52 HRK 61,90 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
2×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYBJ33KLOT Sklopka s ručkom u kućištu, met.osnova,3-položaja,duga ručka 2×NO, 3A/230V AC, IP44 122,93 HRK 153,66 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
2×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYBD41KST Sklopka s ručkom, metalna osnova, 2-položaja,s povratom 1×NO, 3A/230V AC, IP42 44,63 HRK 55,79 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYBD41KSTT Sklopka s ručkom u kućištu,met.osnova,2-položaja,s povratom 1×NO, 3A/230V AC, IP44 107,62 HRK 134,53 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYBJ41KLO Sklopka s ručkom, met.osn, 2-položaja,s povratom,duga ručka 1×NO, 3A/230V AC, IP42 44,63 HRK 55,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYBJ41KLOT Sklopka s ručkom u kućištu, 2-položaja,s povratom,duga ručka 1×NO, 3A/230V AC, IP44 107,62 HRK 134,53 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYBD45KST Sklopka s ručkom, metalna osnova, 2-položaja,s povratom 1×NC+1×NO, 3A/230V AC 54,15 HRK 67,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYBD45KSTT Sklopka s ručkom u kućištu, met.osnova,2-položaja,s povratom 1×NC+1×NO, 3A/230V AC 120,49 HRK 150,61 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYBJ45KLO Sklopka s ručkom, met.osn, 2-položaja,s povratom,duga ručka 1×NC+1×NO, 3A/230V AC 54,15 HRK 67,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYBJ45KLOT Sklopka s ručkom u kućištu, 2-položaja,s povratom,duga ručka 1×NC+1×NO, 3A/230V AC 120,49 HRK 150,61 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44