Obujmica s čavlom za montažu koaksijalnih kabela
TCKRB-2025 Obujmica s čavlom za polaganje koaks.kabela, bijela d=20-25mm, PE 0,61 HRK 0,76 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Materijal
PE
Duljina
25 mm
UV-otporan
nije