Aparati za redanje

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA