Dojavljivač isklapanja

NAZIVNA STRUJA (A)

TGV2-N20 Bočni pomoćni kontakt 2×NC 43,00 HRK 53,75 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
0.50 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TGV2-N11 Bočni pomoćni kontakt 1×NO + 1×NC 43,00 HRK 53,75 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TGV2-M11 Pokazivač isklapanja u kratkom spoju 1×CO 96,09 HRK 120,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TGV2-D1010 Indikator preopterećenja, indikator isklapanja+pomoć.kontakt 1×NO+1×NC 96,09 HRK 120,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TGV2-D1001 Indikator preopterećenja, indikator isklapanja+pomoć.kontakt 1×NO+1×NO 96,09 HRK 120,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TGV2-D0110 Indikator preopterećenja, indikator isklapanja+pomoć.kontakt 1×NC+1×NO 96,09 HRK 120,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TGV2-D0101 Indikator preopterećenja, indikator isklapanja+pomoć.kontakt 1×NC+1×NC 96,09 HRK 120,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20