Pomoćni kontakt za prednju stranu

BROJ POLOVA

TR5KN20 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 2×NO 35,97 HRK 44,97 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN11 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 1×NC+1×NO 35,97 HRK 44,97 HRK
1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN02 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 2×NC 35,97 HRK 44,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN40 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 4×NO 46,51 HRK 58,14 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN31 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 3×NO+1×NC 46,51 HRK 58,14 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN22 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 2×NC+2×NO 46,51 HRK 58,14 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN13 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 1×NO+3×NC 46,51 HRK 58,14 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN04 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 4×NC 46,51 HRK 58,14 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN20 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 2×NO 25,51 HRK 31,88 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN11 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 1×NC+1×NO 25,51 HRK 31,88 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN02 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 2×NC 25,51 HRK 31,88 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN40 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 4×NO 37,61 HRK 47,01 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN31 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 1×NC+3×NO 37,61 HRK 47,01 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN22 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 2×NC+2×NO 37,61 HRK 47,01 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN13 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 3×NC+1×NO 37,61 HRK 47,01 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN04 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 4×NC 37,61 HRK 47,01 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20