Pomoćni kontakt za prednju stranu
TR5KN20
Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 2×NO
Neto5,750  EUR
(43,32  HRK)
Bruto7,188  EUR
(54,15  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
Vrsta električnog priključka
vijčani
Model
rádugható
Montažna metoda
pričvršćivanje na prednju ploču
TR5KN11
Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 1×NC+1×NO
Neto5,750  EUR
(43,32  HRK)
Bruto7,188  EUR
(54,15  HRK)
6 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR5KN02
Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 2×NC
Neto5,750  EUR
(43,32  HRK)
Bruto7,188  EUR
(54,15  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR5KN40
Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 4×NO
Neto7,435  EUR
(56,02  HRK)
Bruto9,294  EUR
(70,02  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR5KN31
Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 3×NO+1×NC
Neto7,435  EUR
(56,02  HRK)
Bruto9,294  EUR
(70,02  HRK)
U dolasku: 30.06.2024.
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR5KN22
Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 2×NC+2×NO
Neto7,435  EUR
(56,02  HRK)
Bruto9,294  EUR
(70,02  HRK)
U dolasku: 05.04.2024.
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR5KN13
Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 1×NO+3×NC
Neto7,435  EUR
(56,02  HRK)
Bruto9,294  EUR
(70,02  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR5KN04
Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 4×NC
Neto7,435  EUR
(56,02  HRK)
Bruto9,294  EUR
(70,02  HRK)
U dolasku: 05.04.2024.
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR6DN20
Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 2×NO
Neto4,078  EUR
(30,73  HRK)
Bruto5,098  EUR
(38,41  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR6DN11
Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 1×NC+1×NO
Neto4,078  EUR
(30,73  HRK)
Bruto5,098  EUR
(38,41  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR6DN02
Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 2×NC
Neto4,078  EUR
(30,73  HRK)
Bruto5,098  EUR
(38,41  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR6DN40
Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 4×NO
Neto6,012  EUR
(45,30  HRK)
Bruto7,515  EUR
(56,62  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR6DN31
Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 1×NC+3×NO
Neto6,012  EUR
(45,30  HRK)
Bruto7,515  EUR
(56,62  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR6DN22
Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 2×NC+2×NO
Neto6,012  EUR
(45,30  HRK)
Bruto7,515  EUR
(56,62  HRK)
U dolasku: 30.03.2024.
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR6DN13
Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 3×NC+1×NO
Neto6,012  EUR
(45,30  HRK)
Bruto7,515  EUR
(56,62  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A
TR6DN04
Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 4×NC
Neto6,012  EUR
(45,30  HRK)
Bruto7,515  EUR
(56,62  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj kontakata kao isklopni kontakti
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V
2  A