Pomoćni kontakt za prednju stranu

BROJ POLOVA

TR5KN20 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 2×NO 40,12 HRK 50,15 HRK
U obradi
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN11 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 1×NC+1×NO 40,12 HRK 50,15 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN02 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 2×NC 40,12 HRK 50,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN40 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 4×NO 51,88 HRK 64,85 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN31 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 3×NO+1×NC 51,88 HRK 64,85 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN22 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 2×NC+2×NO 51,88 HRK 64,85 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN13 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 1×NO+3×NC 51,88 HRK 64,85 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR5KN04 Prednji pomoćni kontakt za pomoćne sklopnike TR1K 230V, 50Hz, 2A, 4×NC 51,88 HRK 64,85 HRK
U dolasku: 2018.05.30
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN20 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 2×NO 28,45 HRK 35,56 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN11 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 1×NC+1×NO 28,45 HRK 35,56 HRK
13 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN02 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 2×NC 28,45 HRK 35,56 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
2P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN40 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 4×NO 41,95 HRK 52,44 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN31 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 1×NC+3×NO 41,95 HRK 52,44 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN22 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 2×NC+2×NO 41,95 HRK 52,44 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN13 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 3×NC+1×NO 41,95 HRK 52,44 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20
TR6DN04 Prednji pomoćni kontakt za sklopnike TR1D/F, TR1E 230V, 50Hz, 2A, 4×NC 41,95 HRK 52,44 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Broj polova
4P
Stupanj zaštite
IP20