Osigurači i njihov pribor

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA