Svjetleće tipkalo

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE

NYGBW33Z Tipkalo svjetleće, metalna osnova, zeleno, glim 1×NO, 3A/400V AC, 230V, IP42 45,49 HRK 56,86 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW33ZT Tipkalo svjetleće u kućištu, metalna osnova, zeleno, glim 1×NO, 3A/400V AC, 230V, IP44 120,43 HRK 150,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBW33S Tipkalo svjetleće, metalna osnova, žuto, glim 1×NO, 3A/400V AC, 230V, IP42 45,49 HRK 56,86 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW33ST Tipkalo svjetleće u kućištu, metalna osnova, žuto, glim 1×NO, 3A/400V AC, 230V, IP44 120,43 HRK 150,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBW33K Tipkalo svjetleće, metalna osnova, plavo, glim 1×NO, 3A/400V AC, 230V, IP42 53,40 HRK 66,75 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW33KT Tipkalo svjetleće u kućištu, metalna osnova, plavo, glim 1×NO, 3A/400V AC, 230V, IP44 120,43 HRK 150,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBW33P Tipkalo svjetleće, metalna osnova, crveno, glim 1×NC, 3A/400V AC, 230V, IP42 53,40 HRK 66,75 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW33PT Tipkalo svjetleće u kućištu, metalna osnova, crveno, glim 1×NC, 3A/400V AC, 230V, IP44 120,43 HRK 150,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44
NYGBW3371Z Tipkalo svjetleće, metalna osnova, predotpor, zeleno, glim 1×NO, 3A/230V AC, 130V, IP42 47,20 HRK 59,00 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW3371ZT Tipkalo svjetleće u kućištu, met.ploča,predotpor,zeleno,glim 1×NO, 3A/230V AC, 130V, IP44 121,71 HRK 152,14 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBW3571S Tipkalo svjetleće, metalna osnova, predotpor, žuto, glim 1×NO, 3A/230V AC, 130V, IP42 47,20 HRK 59,00 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW3571ST Tipkalo svjetleće u kućištu, met.ploča,predotpor,žuto,glim 1×NO, 3A/230V AC, 130V, IP44 121,71 HRK 152,14 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBW3471P Tipkalo svjetleće, metalna osnova, predotpor, crveno, glim 1×NC, 3A/230V AC, 130V, IP42 47,20 HRK 59,00 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW3471PT Tipkalo svjetleće u kućištu, met.ploča,predotpor,crveno,glim 1×NC, 3A/230V AC, 130V, IP44 121,71 HRK 152,14 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44
NYGBW3341Z Tipkalo svjetleće, metalna osnova, transform., zeleno, glim 1×NO, 3A/230V AC, 6V, IP42 79,11 HRK 98,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW3541S Tipkalo svjetleće, metalna osnova, transformator, žuto, glim 1×NO, 3A/230V AC, 6V, IP42 79,11 HRK 98,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW3441P Tipkalo svjetleće, metalna osnova, transformator,crveno,glim 1×NC, 3A/230V AC, 6V, IP42 79,11 HRK 98,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW3351Z Tipkalo svjetleće, metalna osnova, transformator,zeleno,glim 1×NO, 3A/400V AC, 6V, IP42 79,11 HRK 98,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW3551S Tipkalo svjetleće, metalna osnova, transformator, žuto, glim 1×NO, 3A/400V AC, 6V, IP42 79,11 HRK 98,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBW3451P Tipkalo svjetleće, metalna osnova, transformator,crveno,glim 1×NC, 3A/400V AC, 6V, IP42 79,11 HRK 98,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42