Zaštitna strujna sklopka tipa TFV
TFV2-16030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 16A, 30mA, 6kA, AC
Neto 143,22 HRK
Bruto 179,03 HRK
U dolasku: 31.05.2022.
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-16100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 16A, 100mA, 6kA, AC
Neto 143,22 HRK
Bruto 179,03 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-16300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 16A, 300mA, 6kA, AC
Neto 164,63 HRK
Bruto 205,79 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-25030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto 159,61 HRK
Bruto 199,51 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-25100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto 159,61 HRK
Bruto 199,51 HRK
U dolasku: 10.07.2022.
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-25300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto 177,29 HRK
Bruto 221,61 HRK
5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-40030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto 148,90 HRK
Bruto 186,13 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-40100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto 148,90 HRK
Bruto 186,13 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-40300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto 159,61 HRK
Bruto 199,51 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-63030
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto 187,99 HRK
Bruto 234,99 HRK
U dolasku: 31.05.2022.
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-63100
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto 187,99 HRK
Bruto 234,99 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV2-63300
Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto 184,42 HRK
Bruto 230,53 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-16030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 16A, 30mA, 6kA, AC
Neto 177,29 HRK
Bruto 221,61 HRK
6 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-16100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 16A, 100mA, 6kA, AC
Neto 150,69 HRK
Bruto 188,36 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-16300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 16A, 300mA, 6kA, AC
Neto 164,63 HRK
Bruto 205,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-25030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto 191,40 HRK
Bruto 239,25 HRK
174 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-25100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto 191,40 HRK
Bruto 239,25 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-25300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto 226,92 HRK
Bruto 283,65 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-40030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto 187,99 HRK
Bruto 234,99 HRK
U dolasku: 31.05.2022.
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-40100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto 187,99 HRK
Bruto 234,99 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-40300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto 191,40 HRK
Bruto 239,25 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-63030
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto 216,21 HRK
Bruto 270,26 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-63100
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto 216,21 HRK
Bruto 270,26 HRK
48 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
TFV4-63300
Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto 216,21 HRK
Bruto 270,26 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV